LEDER: Bred offentlig debat om kvalitet i dagtilbud

MANGE taler om, at høj faglig kvalitet i de danske dagtilbud har betydning for det gode børneliv. Vores dagtilbud skal sikre, at så mange børn som muligt får den bedste start på tilværelsen. Vi ved med sikkerhed, at det er i de første år af et barns liv, at fundamentet etableres. Det sker bl.a. gennem trygge relationer, gennem leg og gennem læring. De danske dagtilbud er vigtige for børns trivsel og udvikling. Over 260.000 børn har deres dagligdag der.

PÅ Christiansborg arbejdes der på højtryk på en såkaldt "børnepakke". Vi venter med spænding. Og så får vi se, om der bliver tale om en egentlig reform.

NÅR de danske dagtilbud skal udvikles, er det vigtigt, at vi anvender styrken i den pædagogiske viden. Vi skal gøre mere af det, vi ved virker og tage udgangspunkt i den nyeste viden og forskning på området.

Læs også: Fremtidens dagtilbud: I TOPFORM ELLER PÅ KAOSKURS?

JEG vil opfordre til en bred offentlig debat om den kommende børnepakke. Og til at inddrage både forskere og praktikere i udviklingsarbejdet. Først og fremmest de mange pædagoger og ledere, som har en hverdag i de danske dagtilbud. Men også alle os, der har en nær tilknytning til den pædagogiske praksis. I UCC uddanner vi pædagoger og pædagogiske assistenter, og er involveret i udviklingsprojekter og leverer forskningsresultater på området.

I dette magasin peger flere af UCC’s eksperter på, at pædagogikken skal i front i forbindelse med en børnepakke. Få mere indsigt gennem en række eksempler på vigtig ny viden, der er værd at inddrage.

BØRN er vores fælles fremtid. Det er dem, vi skal satse på.

Om Laust Joen Jakobsen

Rektor,
Professionshøjskolen UCC