Sofia tager livtag med Søstjernens praksis

30 pædagogstuderende fra UCC på Københavns Kommune og UCC’s nye profiluddannelse i pædagogisk udvikling bliver særligt dygtige til at udøve, undersøge og udvikle praksis. De studerende sendes skiftevis tre dage i praksis og to dage på studiet – og uddannelsen er en succes.

Når pædagogstuderende Sofia Poulsen leger, maler, trøster og taler med de 1-2-årige, er hun en ny slags pædagogstuderende i Søstjernen. Vuggestuen på Amager er nemlig såkaldt praksisstudiested for Profiluddannelsen i pædagogisk udvikling. Det særlige ved den nye uddannelse er, at Sofia som profilstuderende skiftevis opholder sig i Søstjernen og på studiet, hvilket giver en meget tæt kobling mellem teori og praksis, fortæller uddannelseskoordinator Unni Lind:

PROFILUDDANNELSEN I PÆDAGOGISK UDVIKLING

  • Er etableret af UCC og Københavns Kommune på baggrund af erfaringer fra en tidligere forsøgsuddannelse.
  • Udbydes på Pædagoguddannelsen København og består af moduler på 6-7 uger, hvor den studerende typisk er tre dage i praksis og to dage på studiet.
  • 15 institutioner deltager som praksisstudiesteder, som sammen med den studerende udformer læringskontrakter med de områder, den studerende skal arbejde med.
  • Svarer til en ordinær pædagoguddannelse, men gør de studerende særligt egnede til at arbejde med udviklingsprocesser
  • I 2013 startede første hold profilstuderende, og i september 2015 starter et nyt hold.

"De studerende kan tage udfordringer eller undren fra praksis med ind i klasserummet, diskutere og inddrage teori, der er relevant her og nu. Omvendt kan de afprøve metoder i praksis nærmest dagen efter, de har læst om dem."

BAMSE STYRER MORGENSAMLINGEN

Sofia Poulsen har fx observeret Søstjernens morgensamling, hvor hun oplevede en del uro.

Læs også: Børn bidrager til stort forskningsprojekt

"Den undren har jeg italesat, og det kan åbne op for faglig dialog om, hvordan man kan ændre i strukturen. Jeg har også foreslået personalet i institutionen en metode til at komme uroen til morgensamlingerne til livs: At lade en bamse markere over for børnene, hvor vi er i morgensamlings faser: Først kigger alle i sangkufferten, så synger vi, og så spiser vi frugt," siger den 23-årige studerende.

Søstjernen og de andre institutioner i Klynge A5 har aktivt valgt at være praksisstudiested for uddannelsen – og ikke praktiksted for almene pædagogstuderende. Det skyldes ønsket om at være med til at "forme fremtidige kolleger", som Søstjernens pædagogiske leder siger, men også for at få de ’faglige vitaminer’, profilstuderende giver, når de løbende tager livtag med praksis – ved at observere, stille spørgsmål og gå i dialog med resten af institutionen.

DE STUDERENDES BLIK PÅ INSTITUTIONEN

PÆDAGOGISK UDVIKLING ER ’TALK OF THE TOWN’

- tre skarpe til Københavns Kommune v. specialkonsulent Kim Stolze Olsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Hvorfor har I udviklet profiluddannelsen sammen med UCC?

"Udgangspunktet er vores partnerskabsaftale med UCC, der bl.a. sigter på at åbne uddannelserne, så de i højere grad er et aktiv for det pædagogiske felt. Det betyder, at uddannelsen ikke kun sikrer dygtige pædagoger, men også mere direkte bidrager til kvalitet i vores tilbud til børn og unge. Samtidig er pædagogisk udvikling ’talk of the town’. Der er enighed om, at pædagogisk teori skal fylde mere i hverdagen, så logistik og praktikaliteter ikke får overtaget."

Hvad forventer kommunen sig af uddannelsen?

"Pædagoger, der er særligt rustede til at udvikle praksis, som vi selvfølgelig håber bliver i kommunen som færdiguddannede. Vi forventer også, at de institutioner, der modtager profilstuderende, får masser af energi og viden, der bidrager til pædagogisk udvikling. Uddannelsen kan også bidrage til et overordnet mål om dokumentationsformer, der ikke unødigt stjæler tid og forstyrrer det pædagogiske arbejde. Hvis institutionerne arbejder systematisk med udvikling, behøver vi ikke at ulejlige dem med spørgeskemaer."

Hvad er kommunens erfaringer indtil videre?

"At uddannelsen er en succes. Erfaringen er, at den tætte kobling mellem teori og praksis både styrker studerende og institutioner. Jeg kan også fortælle, at de københavnske institutioner er meget interesserede i at modtage profilstuderende og er superengagerede i samarbejdet."

"Det er en interessant uddannelse! Vores to profilstuderende har været i huset i kort tid, men jeg kan se, de kommer med relevant viden. Fordi de konstant har én fod i uddannelsen, kan de give teoretiske input, vi kan få gavn af. Faktisk har vi store planer for, hvordan vi vil bruge dem, mens de er her," siger pædagogisk leder Caroline Sennek.

Læs også: Pædagogiske drømme bliver virkelighed

Det indbefatter bl.a. et fast punkt på ’onsdagsmødet’, hvor de studerende fx formidler observationer af aktiviteter eller tager dilemmaer op til debat.

"På sigt vil jeg også gerne have deres blik på vores funktionsopdelte arbejdsform og gøre brug af deres særlige kompetencer inden for digitalisering i børnehøjde," siger Caroline Sennek.

KARRIERE INDEN FOR KERNEOPGAVEN

De i alt 30 profilstuderende tegner til at blive knalddygtige, fortæller Unni Lind:

"De reflekterer på et højt plan, og vi så, at de til årsprøven lå langt over gennemsnittet. Studiet er udfordrende, fordi de hele tiden bevæger sig fra metaperspektiv til praksis og tilbage igen."

Læs også: Nyt forskningsprojekt: Den digitale daginstitution skal under lup

Niels Erik Hulgård Larsen fra UCC har samarbejdet med Københavns Kommune om uddannelsen.

"Profilen kan ses som svar på behovet for karrieremuligheder inden for praksis. Tidligere kunne en ambitiøs pædagog stort set kun blive leder eller pædagogisk konsulent. Men man skal også kunne avancere inden for praksis. Det behov varetages ofte i videreuddannelsesregi, og det er spændende, at grunduddannelsen nu også kan bidrage til en senere karriere inden for kerneopgaven," siger han.

Unni Lind

unni@ucc.dk eller 4189 7942

Niels Erik Hulgård Larsen

nehl@ucc.dk eller 4189 7229