Nyt forskningsprojekt: Den digitale daginstitution skal under lup

For første gang skal et forskningsprojekt sætte spot på brugen af digitale redskaber i daginstitutioner. UCC skal undersøge, hvad det betyder for børns trivsel og udvikling, når tablets, robotter og andre nye teknologier bliver en del af hverdagen i institutionen.

I takt med at tablets er blevet hvermandseje, har digitale redskaber indtaget børnehaver og vuggestuer med stormskridt.

Men hvad betyder det, at gul stue tager iPad’en med på skovtur, eller at Sofus leger med en sprog-app i børnehaven? Det er ikke blevet undersøgt før nu, hvor et nyt forskningsprojekt er blevet sat i søen for at dykke ned i, hvordan brugen af digitale redskaber i daginstitutioner kan påvirke børns trivsel, udvikling og læring. UCC står i spidsen for to ud af tre delprojekter med Vibeke Schrøder som forskningsleder.

- Der er ikke før lavet lignende forskning på dansk jord – og heller ikke sammenlignelige projekter andre steder i verden. Det er virkelig spændende, at UCC skal undersøge det, siger forskningsprogramleder i UCC Vibeke Schrøder.

Læs også: "Behøver vi egentlig alle de stole?"

Projektet er en del af den fællesoffentlige strategi for digital velfærd, som Socialministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner udvikler sammen. UCC skal indsamle viden og ved hjælp af casestudier undersøge, hvad digitale redskaber betyder for fællesskaber og for leg og læring i institutionerne. I februar gik forskningsprojektet i gang. I tæt samarbejde med fem eller seks institutioner per delprojekt skaber forskerne udviklingsprojekter, som de filmer og følger nøje og senere analyserer.

VIDEN PÅ TRE NIVEAUER

FAKTA

Projektet blev udbudt under titlen: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, læring og trivsel.

Det skal afdække tre aspekter, hvor UCC står for de første to:

  • Den sociale del – de digitale redskaber skal være med til at inkludere alle i fællesskaber
  • Læring – hvordan de digitale redskaber kan bruges til at fremme leg og læring
  • Den digitale og globale verden.

Udover Vibeke Schrøder står lektorer på UCC Ole Christensen, Frank Støvelbæk, Steen Søndergaard, Thorleif Frøkjær og Søren Smidt bag projektet.

Lars Bahn har som fuldmægtig i Socialministeriet været med til at søsætte forskningsprojektet.

- Projektet skal generere viden, som både kan bruges på praktikerniveau og forvaltningsniveau. Men det skal også generere viden, som vi kan bruge på nationalt niveau. Vi skal bruge den viden til at udvikle området og finde ud af, hvor vi skal bevæge os hen, siger Lars Bahn.

Både nationalt og internationalt står man noget nær på bar bund, når det gælder betydningen af brugen af digitale redskaber. I efteråret 2013 viste en kortlægning af brugen af digitale redskaber i de danske daginstitutioner, at brugen af dem var eksploderet i løbet af få år – men at der var store forskelle – både i omfang og metode.

- Der mangler viden om effekten af at bruge digitale redskaber. Giver det noget andet end at tegne med kridt eller lege med perler? Og har det læringsmæssige effekter? Læring forstået i bred forstand som i det enkelte barns udvikling. Det mangler der viden om, forklarer Lars Bahn.

DAGINSTITUTIONER TAGER SELV INITIATIV

Ifølge Vibeke Schrøder fra UCC er indtoget af digitale redskaber i daginstitutioner sket på en helt anden måde end i skolerne.

Læs også: Dagplejebørn dyrker det digitale

"Stort set alle kommuner har drysset ny teknologi ud over skoleområdet igennem en årrække. Teknologier i skolen kommer i høj grad på grund af politiske beslutninger taget udenfor skolen. Modsat tager daginstitutionerne ofte udgiften ud af deres eget budget – når de står og skal brugeny teknologi. Vi ser samtidig en stor interesse blandt kommuner for at satse på digitale redskaber i dagtilbud. KL har måttet sige nej til kommuner i projektet, fordi så mange ville deltage," forklarer hun.

Igennem mange år har forskerne på UCC specialiseret sig inden for børns trivsel, læring og udvikling i de danske daginstitutioner. Forskerne kan i høj grad trække på deres eksisterende viden og udbygge den.

- Det betyder, at vi kan få lov til at skabe den nye viden og være med til at sætte rammerne for den viden, der skal udvikles inden for området. På den måde er det dagsordensættende, siger Vibeke Schrøder.

Om Vibeke Schrøder

Forskningsprogramleder i UCC
Uddannet cand.mag. og ph.d. i pædagogik
Beskæftiger sig primært med forskning i teknologier i professionernes arbejde