”Ledere skal ikke pakke sig ind i administration”

Et stort engagement i det daglige pædagogiske arbejde er afgørende for effektivt at kunne lede og drive den faglige udvikling, mener Joan Christensen, leder af Børnehaven Smyrnavej på Amager.

Hver torsdag har Joan Christensen en hjemmearbejdsdag, hvor hun tager hånd om den administration, der nu engang hører med til jobbet som daglig leder af en børnehave. Resten af tiden tager hun aktivt del i de pædagogiske opgaver i den lille selvejende institution Børnehaven Smyrnavej, der har til huse i en nedlagt dukkemagerbutik på Amager.

BØRNEHAVEN SMYRNAVEJ

 

Børnehaven har eksisteret i 40 år og er en selvejende institution med 20 børn, tre pædagoger, en pædagogmedhjælper og en støttepædagog samt en ’børnehavekok’, der udover at lave mad også indgår i det daglige arbejde med børnene. Børnehaven har en række basispladser for børn med særlige behov og handicaps.

"Du kan kun være en effektiv faglig leder, hvis du er til stede og viser dit nærvær og engagement i den daglige pædagogik, i medarbejderne og i børnene. Er du leder i en stor institution, kan du pakke dig ind i administration, men det kan ikke lade sig gøre hos os. Jeg er ganske enkelt nødt til at have en tæt føling med hverdagen," siger Joan Christensen.

Indimellem overtager den lille selvejende institution børn fra nogle af de store superinstitutioner med rigtig mange børn og pædagoger.

Læs også: Faglig ledelse er det nye sort

"Sidste gang det skete, spurgte jeg lederen, hvad hun kunne fortælle om barnet, og så svarede hun "Jeg ved da virkelig ikke noget om det her barn". Vi er heldigvis så privilegerede, at sådan noget aldrig ville ske hos os."

INVITERER OMVERDENEN INDENFOR

HVORDAN ARBEJDER I MED FAGLIG LEDELSE?

Tre spørgsmål til pædagog og leder af Børnehaven Smyrnavej Joan Christensen

Hvordan beslutter I den pædagogske retning?

"Der bliver lyttet og via dialog træffes en beslutning, alle kan være tilfredse med. Lige så vigtigt er det at være tydelig i lederskabet, at have evnen til at sige stop – og sige "sådan her gør vi det". Et eksempel: Jeg beslutter, at vi skal anvende iPads i pædagogikken, dernæst diskuterer vi frem og tilbage og bliver enige om retningslinjerne. Det skaber ejerskab."

Det bedste ved dit job?

"Vi har et hus, hvor vi kommer smilende og glade på arbejde. Tingene lykkes for os. For eksempel kan vi se, hvordan vi har succes med inklusionen. Vores aktiviteter og tilgang giver bonus i forhold til både relationerne og børnenes selvtillid."

Er I gode til at forklare pædagogikken?

"Vi gennemdiskuterer altid, hvad vi sætter i gang – det betyder, at vi kan give gode, grundige svar, når nogen stiller spørgsmål. Vi vender og drejer altid problemstillinger, så vi også kender modargumenterne og hele tiden kan argumentere skarpt for, hvad vi gør."

Joan Christensen er sig helt bevidst, at Børnehaven Smyrnavej er godt stillet, blandt andet hvad angår normeringer.

"Forleden havde vi besøg af en gruppe japanere og to tolke. Det var kommunen, der havde sendt delegationen hen til os, da de var i Danmark for at blive undervist i, hvordan vi driver institutioner. Vi kunne bekræfte, at vi hos os er flere voksne per barn, end det er tilfældet andre steder."

Den japanske delegation spurgte også meget ind til børnehavens fokus på inklusion, fortæller Joan Christensen.

"De var meget imponerede over, hvordan både handicappede børn og børn uden handicap kan fungere fint sammen. De undrede sig over, at alle legede sammen, og at ingen grinede ad dem med handicap. Vi har en række basispladser for børn med særlige behov og handicaps og arbejder meget bevidst med inklusion. Alle vores børn går for eksempel til en aktivitet i børnehaven, og vi vælger hvilket hold, det enkelte barn skal være på – ud fra hvad der bedst udvikler barnet og styrker dets relationer. Aktiviteterne er også en måde at tilbyde børnene noget på, de måske ikke kan få i hjemmet, for eksempel en tur i svømmehallen eller på biblioteket.

Det er en bevidst ledelsesstrategi at åbne sig op for omverdenen, fortæller Joan Christensen: "Det kræver et vedholdende fokus fortsat at udvikle pædagogikken. Når vi får besøg, får vi selv inspiration og bliver udfordrede til at være meget tydelige og bevidste om vores pædagogiske værktøjskasse."

PERSONALEANSVAR ER ET MUST

Joan Christensen har, før hun uddannede sig til pædagog, været leder i både Fakta, Netto og i Jysk Sengetøjslager. I modsætning til dengang tager hun sig i dag af både at udvikle personalet og pædagogikken. Personaleledelsen og den faglige ledelse er tæt forbundne, mener hun.

Læs også: Dagtilbudsudspil på vej: Læringsbussen kommer

"I de årlige MUS-samtaler aftaler vi, hvad den enkelte pædagog kunne tænke sig af udviklingsområder. Sammen finder vi kurser, der passer til pædagogen, og efter kurset underviser han/ hun så os andre og trækker dermed de ting frem, der er relevante – dermed bliver vi alle stærkere. Der er tale om systematisk videndeling," siger Joan Christensen og slår fast, at det booster selvtilliden at blive klædt på med ny pædagogisk viden.

"Både mentalt og fagligt undgår den enkelte at blive udbrændt, når vi konstant udvikler fagligheden, når alle har noget at skulle have sagt, og vi samtidig har mulighed for at være åbne om, at det pædagogiske job indimellem kan trække tænder ud. Det er supervigtigt, at vi for eksempel kan sige til hinanden, hvis en familie er svær at samarbejde med, eller et barn er hårdt at være sammen med. Det er ok at være træt, blot vi får det sagt, for så kan vi støtte hinanden."

JOAN CHRISTENSEN

Er uddannet pædagog i 2011.

Har været leder i Børnehaven Smyrnavej siden 2012.

Har tidligere været leder i Netto, Fakta og Jysk Sengetøjslager.