Fakta om dagtilbud

HVOR MANGE TIMER?

35,8 TIMER – så længe er danske børn ca. i dagtilbud om ugen. Det er rundt regnet fire timer længere end børn i Sverige og noget længere end EU-gennemsnittet, som er 28,65 timer.

DANSKE FORÆLDRE ER TILFREDSE

Især er forældrene tilfredse med personalets indsats for at skabe tryghed for barnet – her scorer danske dagtilbud 4,41 på en skala fra 1-5, hvor 5 er ’meget tilfreds’. Den laveste tilfredshed gælder ’personalets tid til dit barn’, som ligger på 3,4 ud af fem mulige.

Danske forældre er mere tilfredse med vores børns dagtilbud end andre skandinaviske forældre. Danske dagtilbud scorer 77,8 i forældretilfredshed (på en index-100-skala) mod 76,9 i Norge, der ligger nr. 2.

FLERE BØRN I DAGTILBUD

I 1998 gjaldt det 55 % af de 0-2 årige og 90,1 % af de 3-5 årige. 15 år senere var dækningsgraden steget til hhv. 67,9 % af de 0-2 årige og 97,2 % af de 3-5 årige.

HVOR MANGE VOKSNE?

Der er kommet færre voksne i tilbuddene i forhold til antal børn. I perioden 2007-2012 fik hver voksen ca. 6,3 % flere børn at tage sig af.

HVOR MANGE MÆND?

2,3 % af pædagoger ansat i vuggestuer er mænd. I børnehaver udgør mandlige pædagoger 6,3 %

HVAD KOSTER DET?

I snit er udgiften til daginstitutioner faldet ca. 6 % fra 2009-2013. Samtidig steg udgiften til dagpleje. Samlet for dagtilbud bruger kommunerne ca. 1 procent mindre pr. barn sammenlignet med fire år tidligere. Kommunernes udgifter til dagtilbud svinger næsten 30 procent.

FLERE AF DE INTEGREREDE

Der er dukket flere aldersintegrerede institutioner op på landkortet - faktisk 174 flere end for otte år siden, så der i dag er 2.379 af slagsen. Samtidig er antallet af vuggestuer og børnehaver faldet med hhv. ca. 120 og 800 styks.

HVOR MEGET BRUGER DANMARK?

Danmark bruger flest penge på dagtilbud, nemlig 2 % AF BNP Sverige og Norge bruger hhv. 1,6 og 1,2 procent. Vores nabo i syd – Tyskland – bruger kun en halv procent.