Dagplejebørn dyrker det digitale

Gladsaxe Kommune og UCC giver nu også dagplejebørn de pædagogiske muligheder, der ligger i digitale medier.

Elliots støvler har kurs mod en vandpyt, men så stopper drengen op. Han har fået øje på en plastikpose under bøgehækken, og han løfter iPad’en og klikker.

I dagplejen i Gladsaxe er erfaringen, at de 1-2-årige dokumenterer det, der giver mening for dem. Skvulp i en vandpyt, en plastikflaske eller en hest, selvfølgelig. Den viden kan dagplejerne bruge i deres egen praksis.

"Han interesserer sig for skrald! Elliot fotograferer simpelthen de ting, der ikke bør være her. Det gjorde han også sidste gang," siger Steen Søndergaard fornøjet.

UCC-lektoren er på tur sammen med gruppen af regntøjsklædte toårige, og når både han og børnenes dagplejere bider mærke i Elliots valg af motiv, er det, fordi de sammen undersøger, hvordan man kan bruge digitale medier som pædagogisk redskab i dagplejen.

Læs også: Nyt forskningsprojekt: Den digitale daginstitution skal under lup

Gitte Pedersen og Anna Risør og alle andre dagplejere i Gladsaxe deltager nemlig i kommunens store projekt ’Digital kultur på 0-6-årsområdet’.

TOÅRIG MED SKARPT KAMERAØJE

GLADSAXE KAN INSPIRERE ANDRE KOMMUNER

"Et frontløberprojekt" − det kalder Helle Marstal, programleder i UCC Videreuddannelse, projektet.

"Det er banebrydende, at Gladsaxe satser på at udvikle en fælles, digital kultur for hele 0-6- årsområdet – inklusive dagplejen, og at udviklingen foregår helt ude i de enkelte tilbud. Kommunens dagplejere er i øjeblikket med til at forme brugen af digitale medier på en pædagogisk meningsfuld måde, så de understøtter nysgerrighed og læring. Det er nyt og kan inspirere dagplejeområdet i andre kommuner," siger Helle Marstal.

På gåturen, der foregår i småbørnstempo, stikker Steen Søndergaard og de to dagplejere jævnligt hovederne sammen. Fx når Gamma stikker en pind i et kloakdæksel og fascineret ser, at den forsvinder. Det vil Mikkel også prøve. De får al den tid, de skal bruge for at undersøge fænomenet.

"Pinden dukker op igen, når I trækker i den," siger Gitte, og Gamma tramper af begejstring.

"Hov!" siger Mikkel, for pinden sidder fast − og Liam skyder et par fotos af kammeraternes forsøg.

"Han er omhyggelig, når han fotograferer. Han fanger sit motiv ret sikkert," siger Anna.

"Det hjalp, da vi fandt ud af, at så små børn bedst fotograferer med iPad’en på højkant. Det hele handler om at prøve sig frem," siger Steen.

KAN IKKE COPY PASTE FRA DAGINSTITUTIONER

At prøve sig frem er præcis, hvad Gladsaxe og UCC gør. Projektet er nyskabende på den måde, at dagplejerne – på lige fod med kommunens daginstitutioner – selv er med til at udvikle en praksis med digitale medier som redskaber.

OM ’Projekt digital kultur i dagplejen’

  • ER en del af Gladsaxes store projekt om digital kultur på 0-6-årsområdet, som omfatter alle kommunens daginstitutioner og dagplejer og finder sted fra 2013-2015.
  • ’PROJEKT digital kultur i dagplejen’ finder sted i foråret i 2015. I alt deltager 65 dagplejere og fire tilknyttede pædagoger.
  • FOR det samlede projekt gælder, at Gladsaxe holder introkurser i brugen af iPads, mens UCC står for implementeringen i daginstitutioner og dagplejer.
  • SAMMEN med pædagoger og dagplejere udvikler Steen Søndergaard og Frank Støvelbæk fra UCC praksis omkring digitale medier, der fungerer pædagogisk, lokalt og i hverdagen med børnene.
  • UCC-konsulenterne deltager fem halve dage i dagplejernes fælles legestuer sammen med hvert af kommunens ni dagplejeteams.
  • I mellemliggende perioder arbejder hvert team videre med områder, de modtager sparring på fra UCC. Bl.a. anvendes læringslogbøger. Derudover deltager UCC i fælles statusdage.
  • HVERT dagplejeteam afgør, hvilke områder de vil fokusere på, fx små film, optagelse af lyd, tegneprogrammer, bevægelse i naturen eller foto i børnehøjde.

Mens Gladsaxe står for introkurser i brugen af iPads, har kommunen allieret sig med UCC om implementeringen. Det betyder, at Steen Søndergaard og en UCC-kollega tilbringer fem halve dage med hvert dagplejeteam, som selv arbejder videre i hverdagen.

"Digitale medier i dagplejen er uopdyrket land – endnu mere end i daginstitution og skole. Og man kan ikke bare copy paste erfaringer fra daginstitutioner," siger Steen Søndergaard og forklarer:

"Dagplejerne er ikke pædagoger, så det er et andet fag, vi kompetenceudvikler ind i. Konteksten er også anderledes. Dagplejere har børnene i deres eget hjem og er alene om at skulle sætte de digitale medier i spil – og endda på deres egen arbejds-iPad. Men alt det gør jo bare projektet endnu mere spændende."

NÆSTE STOP ER EN LILLA KROKUS

Hvert team vælger selv, hvad de vil fokusere på, fx film via dukketeater-app’en Puppet Pals, hvor børnenes fotos placeres på kendte baggrunde som fx favoritlegepladsen. I dette forløb er det børnenes egen fotografering, der stilles skarpt på.

"IPad’en kan gøre en gåtur mere interessant og overskuelig for små børn, fordi de kan huske den fra tidligere, hvor de tog fotos fx af et særligt træ, som de har set på i dagplejen. Så ved de, at næste stop på vejen er træet," siger UCC-konsulenten.

Læs også: "Behøver vi egentlig alle de stole?"

"Eller de kan fotografere den næste pæne blomst, de ser," siger Gitte og peger på Balder, der har sat sig på hug over for en lilla krokus.

MENNESKER ER MERE INTERESSANTE END IPADS

I Balders og de andre børns øjne er det ikke selve iPad’en, der er spændende – men det, der er foran den. Det er en teknologiforståelse, Steen Søndergaard deler:

"De nye medier skal understøtte pædagogiske processer. Jeg har ofte set børn gribe en iPad, men i det øjeblik, en voksen laver noget spændende, så smider de den. Børn synes i udgangspunktet, at mennesker er mere interessante. IPads er til gengæld fremragende til at igangsætte, skabe eller fastholde noget, vi foretager os sammen."

Det er Anna Risør enig i: "I perioder kan det være egern eller sten, børnene er optagede af. Så tager de fotos, som vi taler om og hænger op, når vi kommer hjem. Eller vi filmer toget, der kører forbi – det er et hit – og bagefter kan vi også snakke om andre ting, der kan køre.

EN NATURLIG DEL AF ARBEJDET

IPADS I DAGPLEJEN – Hvorfor nu det?

Pædagogisk konsulent i Gladsaxe, Niels Erslev, fortæller om kommunens projekt om digital kultur i dagplejen.

Kommunerne satser typisk på iPads i skoler og evt. også institutioner. Hvorfor fylder dagplejen så meget i Gladsaxes projekt?

"Fordi dagplejen er et tilbud på lige fod med andre dagtilbud. Dagplejere har en anden faglig baggrund, er alene med børnene det meste af tiden og udgør faktisk hver deres lille institution. Derfor har vi designet et særligt forløb til dagplejens organisation og hverdag."

UCC står for kompetenceudvikling i dagplejeteams. Hvorfor ikke samle alle til et kursus?

"Kommunen har selv afholdt introkurser. Det er implementeringen, vi har kompagniskab med UCC om. UCC har lang erfaring med digitalisering i børnehøjde, og deres rolle er så at sige at forske praksis frem sammen med dagplejere og børn. Sammen med UCC kan dagplejerne finde frem til, hvad der virker – i deres hverdag og med deres børn. Alt det, man ikke kan lære på et kursus. "

Dagplejebørn er højst tre år. Hvorfor skal de have en iPad i hånden?

"Det skal de heller ikke, hvis de ikke har lyst. Digitale medier er redskaber i pædagogisk arbejde. IPads kan indgå, hvor det pædagogisk giver mening. Vi ser, at små børn fx holder af at se film med sig selv i hovedrollerne og fotografere det, der er spændende på deres vej. Men hvis de får øje på en sjov hund eller børn i en god leg, dropper de teknologien – og sådan skal det være."

Skal børnene spille iPad i dagplejen?

"Nej. Pointen er, at det er en digital kultur, vi vil udvikle. Det betyder, at vi styrker børn i at blive aktive brugere af digitale medier – og ikke kun passive forbrugere. I dagplejen kan de være kreative eller spille vendespil på digital vis, men især handler pædagogisk brug af fx iPads om at støtte genkaldelse, opmærksomhed, samtaler og læring om alt det spændende i den virkelige verden."

"1-3-årige fotograferer typisk ting som grene eller folks sko. I børnehaven fotograferer de hinanden, og i skolen er det mere begivenheder, de har øje for," siger UCC-konsulenten.

Begge dagplejere er begejstrede for projektet.

"I starten tænkte jeg faktisk ’Åh nej, hvorfor nu det?’. Jeg bruger ikke iPad privat og syntes, børnene var for små. Men jeg har hurtigt lært at bruge den på nogle måder, der gavner børnene. På et tidspunkt bliver det vores opgave selv at fortsætte, og det, tror jeg bestemt, vil ske. IPad’en er blevet en naturlig del af arbejdet," siger Gitte Pedersen.

Anna Risør var vant til at bruge iPad før projektet og mener, det giver god mening også at bruge den med børnene.

"Især fordi vi får mulighed for at øve os, så vi finder ud af, hvad der fungerer og ikke fungerer. Og det er rigtig spændende," siger hun.

50 meter fra Bagsværd Fort begynder børnene at tale om heste og kaniner. Og foran dyrene kommer alle medbragte iPads i spil. Dem finder børnene selv under klapvognen.

BØRN DOKUMENTERER DET, DER GIVER MENING

Hjemme i dagplejens legestue spiser dagpleje-kolleger frokost sammen med de to dagplejeres børn, så der er tid til dialog – om turen og teamets arbejde siden sidste ’session’. Alle mener, børnene har taget interessante og også smukke fotos.

"Vi dokumenterer jo til forældrene, men det spændende er jo, at børnene kan dokumentere det, der giver mening for dem," siger Anna.

"Det gør dem mere aktive i samtalen, når de kan zoome ind og se detaljer, de ellers ikke har lagt mærke til," siger Gitte.

Dagplejesouschef Susanne Hansen har et spørgsmål om app’en iMovie, som snakken nu falder på.

Læs også: Fakta om dagtilbud

"Vi skal være obs. på tegneprogrammer, så vi vælger nogle pædagogisk udfordrende. Som to-tre årige begynder børn at tegne med blyanter. Artrage er godt, for I kan tilpasse til deres niveau. Det prøver vi en anden gang," siger Steen Søndergaard og viser app’en.

MAN MÅ ØVE SIG

"Man kan lære meget på et kursus om iPads og lærerige apps, men man kan ikke lære, hvordan det fungerer i praksis – det bliver man nødt til at prøve af. Det handler meget om at blive fortrolig med at bruge digitale medier sammen med børnene," siger UCC-konsulenten og fortsætter med et grin:

"I går havde jeg bøvl med en app. Så sagde en af de små til mig: ’Du må øve dig!’. De er allerede helt med på, at man må prøve sig frem. Det gør de selv – så længe de altså synes, det er sjovt."

Steen Søndergaard

4189 7871 eller sts@ucc.dk

Frank Støvelbæk

4189 8074 eller fs@ucc.dk