Understøttende undervisning. Ministeren: Det fungerer allerede rigtig godt

Undervisningsministeren, skolelederne, lærerne og pædagogerne ser forskelligt på, hvordan det går med den understøttende undervisning. UCC magasin har talt med dem om, hvordan vi kommer videre.

Læs også: Kritisk blik på understøttende undervisning

Her er de spørgsmål, vi stillede:

  • Hvad oplever du som den største udfordring ved den understøttende undervisning i praksis lige nu?
  • Hvad ser du som den største mulighed ved understøttende undervisning?
  • Hvad skal der til for, at understøttende undervisning kan komme til at fungere optimalt?

Læs også interview med pædagogen, skolelederen og læreren

MINISTEREN: Christine Antorini, undervisningsminister (S)

1. Største udfordring?

”Som jeg hører det, er der nogle lærere, som er usikre på, hvad indholdet af den understøttende undervisning kan være. Det skal vi arbejde sammen om, så der hurtigt videndeles om eksemplariske læringsforløb, hvor tiden fra understøttende undervisning indgår. Undervisningsministeriet hjælper blandt andet med inspiration på vidensportalen EMU’en, på reformhjemmesiden og gennem vejledning fra vores læringskonsulenter. Men vi har med vilje givet den enkelte skole stor frihedsgrad til selv at tilrettelægge indholdet i den understøttende undervisning, så det er ekstra faglig tid til skolens egen prioritering af læringsforløb.”

2. Største mulighed?

”Den understøttende undervisning er kort sagt ekstra tid. Ekstra tid, der kan bruges til at skabe mere sammenhængende og varierede læringsforløb, til at sætte fokus på trivsel og undervisningsmiljø og på de nye elementer som fx bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse. Det er muligheden for at
skabe en undervisning, der ligger i forlængelse af den ordinære undervisning, men som tager andre elementer ind. Det kan fx være i et udeskoleforløb, hvor eleverne lærer om sund kost, mens de sår og høster deres egne grøntsager. Når man kan se sammenhængen mellem teori og praksis, er det langt sjovere at lære.”

3. Hvad skal der til?

”Den fungerer allerede rigtigt godt på en række skoler. Jeg har selv besøgt flere skoler, hvor jeg har set mange fine eksempler på, hvordan man kan udnytte den ekstra tid, som den understøttende undervisning er. Fx ved at arbejde med bevægelse og læring i forskellige fag, hvor der er mange erfaringer at trække på fra skoler, der har arbejdet med det i de senere år. Vi er kun godt tre måneder henne med den nye reform, og skolerne skal have tid og arbejdsro til at tilrettelægge den understøttende undervisning, så den på bedst mulig vis understøtter deres elevers læring.”