Understøttende undervisning. Pædagogen: Vi vil ikke være polyfilla

Undervisningsministeren, skolelederne, lærerne og pædagogerne ser forskelligt på, hvordan det går med den understøttende undervisning. UCC magasin har talt med dem om, hvordan vi kommer videre.

Læs også: Kritisk blik på understøttende undervisning

Her er de spørgsmål, vi stillede:

  • Hvad oplever du som den største udfordring ved den understøttende undervisning i praksis lige nu?
  • Hvad ser du som den største mulighed ved understøttende undervisning?
  • Hvad skal der til for, at understøttende undervisning kan komme til at fungere optimalt?

 

Læs også interview med skolelederenministeren og læreren

Pædagogen: Pernille Riis, næstformand i BUPL Nordsjælland

1. Største udfordring?

”Mange skoler mangler at tage stilling til, hvad man vil med den understøttende undervisning. Derfor bliver en del pædagoger brugt ”til at fylde huller” i den understøttende undervisning som, det de selv kalder, ’polyfilla-pædagoger’. Det centrale i reformen er, at skolen skal bevæge sig fra undervisning til læring. Men det er stadig uklart hvordan. Derfor bliver pædagoger mange steder lærerens medhjælper, og det var jo ikke intentionen. Intentionen var, at lærere og pædagoger skulle bidrage med deres forskellige perspektiver på barnet.”

2. Største mulighed?

”Understøttende undervisning betyder optimalt, at vi kan tage udgangspunkt i det enkelte barn og skabe et ligeværdigt samarbejde mellem lærere og pædagoger til gavn for børnene. Før talte vi om undervisning, lærere og elever. Reformen betyder, at vi skal lave skole på en anden måde, tænke i det hele barn og skabe en anden type læringsmiljøer. Hvis vi kan udfolde den understøttende undervisning, er der kæmpe muligheder i den.”

3. Hvad skal der til?

”Pædagoger og lærere skal tilrettelægge den understøttende undervisning sammen og ligeværdigt. Vi skal tænke den understøttende undervisning som noget tværfagligt,
hvor pædagoger og lærere er hinandens forudsætning, og hvor det pædagogiske og det undervisningsdidaktiske perspektiv spiller tæt sammen. Vi oplever, at de skoler, hvor den understøttende undervisning fungerer, har en ledelse, der gør sig umage med at forstå og tage den pædagogiske tilgang alvorligt. Ledelsens opbakning og forståelse er helt central, fordi der skal skabes en ny kultur på skolerne for børnenes skyld.”