’Sprogbørn’ tager kvantespring på engelsk

I Gentofte Kommune og UCC’s fælles Play and Learn-projekt hjælper en tidlig engelsk-indsats også børn med sprogvanskeligheder til et højere niveau på dansk.

KORT OM PLAY AND LEARN:

  • UCC og Gentofte Kommune samarbejder fra år 2013-2015 om at udvikle pædagogisk praksis, der understøtter engelsktilegnelse for 3-9-årige i børnehave og SFO.
  • Der findes ikke kendt forskning i engelskdidaktik inden for den børnehave- eller fritidspædagogik, som er særlig for Danmark. Dermed bliver Gentoftes pædagoger nogle af de første til at lære børn engelsk uden for skoleregi.
  • I projektet deltager i alt 100 pædagoger og lærere i en praksisuddannelse på UCC, hvor de i 30 timer undervises i bl.a. teorier om, hvordan børn tilegner sig sprog via legende læring, fællesskaber og daglige rutiner.
  • For at understøtte den praksisnære kompetenceudvikling bruges aktionslæring i netværk, hvor lærere og pædagoger i samarbejde med UCC-konsulenter udvælger problemstillinger, som de undersøger ved hjælp af observation og refleksion.
  • Seks institutioner deltager desuden i et innovationsprojekt, der i december 2014 offentliggør et handlekatalog med bl.a. ’best practice’ og redskaber, der kan støtte engelsktilegnelse i pædagogisk praksis − og dermed inspirere også uden for Gentofte.
  • Pædagogernes praksiserfaringer fra projektets første år kan ses på playandlearn-gentofte.dk

Gentofte buldrer derudad med projekt Play and Learn: De 3-9-årige tilegner sig engelsk i børnehaver og GFO’er (kommunens SFO’er) – altså ikke i undervisningsregi. Og erfaringerne viser, at børn med sprogvanskeligheder har mindst lige så stor gavn af indsatsen som andre børn.

”De deltager aktivt, er meget interesserede og har ofte let ved at udtale de engelske ord. Det smitter af på børnenes generelle sproglige og kommunikative færdigheder. Så selvom nogle pædagoger før projektet frygtede, at engelsk ville være for stor en mundfuld for børn, som i forvejen slås med at udtrykke sig på dansk, så ser vi altså, at det forholder sig stik modsat,” siger Maria Neumann Larsen, en af UCC’s konsulenter i Play and Learn-projektet.

Alle kommunens børnehaver og GFO’er har i to år arbejdet med en særligt tilrettelagt indsats, hvor engelsk indgår som en integreret del af den pædagogiske praksis − både i daglige rutiner, fx fælles måltider, og i lege og aktiviteter, som børnene kender i forvejen.

Læs også: Wilma kan sagtens sige yellow og please

ERFARINGER FRA SPECIALTILBUD

Play and Learn-projektet viser, at børn generelt har stor gavn af tidlig engelsktilegnelse, når den sker gennem leg. De gode erfaringer med netop ’sprogbørnenes’ udbytte stammer fra de institutioner, der har specialpladser til børn med sprogvanskeligheder eller rummer børn, der har brug for en særlig indsats for sprogligt at komme på niveau med deres jævnaldrende. Det fortæller Britt Lauridsen, der som talehøre- konsulent i PPR i Gentofte Kommune deltager i projektet.

”Vi hører, at børn med sproglige udfordringer i høj grad har gavn af engelsk-indsatsen. Årsagen kan være, at sprogstimuleringen er nøje planlagt, og at pædagogerne bruger mange gentagelser af ord, begreber og sætninger i aktiviteterne. Samtidig bruger de visuel støtte, fx peger de på et bord, når de siger ’table’. Desuden er tempoet lavere, og der er tid til spørgsmål og udspil fra børnene. Alt det støtter forståelsen og skaber et rum, hvor det er okay at fejle. Alle børnene har jo samme udgangspunkt og er derfor på lige fod,” siger Britt Lauridsen.

POPULÆRT OG NØDVENDIGT SPROG

Maria Neumann Larsen peger på, at de gode resultater også kan skyldes, at engelsk spiller en stor rolle i børns liv:

”De er omgivet af sproget fra helt små − i medier, musik og spil, og de er ikke ret gamle, før de får brug for engelsk til at navigere på tablets og computere. Det er populært for dem at lære sproget, og måske derfor er de særligt opmærksomme, når der er engelsk på programmet i børnehaven eller GFO’en.”

Interviews med børn i Play and Learn-projektet viser også, at børn godt ved, at engelsk bliver talt i store dele af verden.

”Det vigtige er, at deres store engagement kan være en løftestang både for et styrket dansk og for flersprogethed generelt,” siger Maria Neumann Larsen.

ENGELSK-INDSATS BØR SMITTE AF

Præcis hvor stor ’sprogbørnenes’ gevinst er sammenlignet med børn generelt, er både Maria Neumann Larsen og Britt Lauridsen dog forsigtige med at udtale sig om. Dels kommer erfaringerne fra et mindre antal institutioner, dels beskæftiger projektet sig ikke særskilt med de børn, der har sprogvanskeligheder.

”Gentofte Kommune arbejder i høj grad inkluderende. Derfor er langt de fleste børn med sprogvanskeligheder ude på stuerne og i klasselokalerne med de andre børn. Pointen er, at disse børn har gavn af indsatsen på samme måde som andre børn. Pointen er også, at formen, hvorpå den engelske sprogstimulering er tilrettelagt, er meget gavnlig og derfor forhåbentlig smitter af på den daglige dansksprogsstimulering i alle børnehaver og GFO’er. Det er noget, kommunen og PPR har haft fokus på gennem de seneste år og fortsat vil have fokus på,” siger Britt Lauridsen.

EN FARBAR VEJ FOR ’SPROGBØRN’

Projekt Play and Learn bygger på innovative metoder som aktionslæring, hvor UCC sammen med lærere, pædagoger og konsulenter afprøver, reflekterer over og sammen udvikler ny praksis.

”Fra start vidste vi ikke, hvordan ’sprogbørnene’ ville reagere på og profitere af projektet, for der findes ikke relevant forskning fra børnehaver og fritidstilbud. Jeg og min kollega Karoline Søgaard gik ud fra, at det kun kunne gavne med endnu større fokus på sprog. Det viste sig i høj grad at holde stik! Også børn med særlige vanskeligheder kan kapere flere sprog på én gang og endda profitere af det − og engelsk er en farbar vej, når det handler om at give sproglig opmærksomhed i legende rammer,” slutter Maria Neumann Larsen.

Kontakt

Maria Neumann Larsen: Mail: mnl@ucc.dk eller Tlf: 4189 8414
Karoline Søgaard. Mail: kars@ucc.dk eller Tlf: 4189 7536