Når lærere gør lærere klogere

Alle folkeskoler i København har i dette skoleår tilknyttet en lærer udefra som fagligt fyrtårn. Det er en god vej til professionelle læringsfællesskaber og læringsmålstyret undervisning.

I skoleåret 2014-2015 har samtlige folkeskoler i Københavns Kommune tilknyttet en lærer fra en anden skole som såkaldt fagligt fyrtårn. Fyrtårnet gennemfører sammen med et lærerteam på skolen et praksisnært kompetenceudviklingsforløb med et fagligt fokus, som skolen selv har valgt.
Der foreligger endnu ikke resultater, men fyrtårnsmodellen er god, vurderer Dorte Østergren-Olsen, lektor ved UCC med speciale i efteruddannelse og professionsudvikling og ansvarlig for uddannelse af de faglige fyrtårne.

Læs også: Fagligt fyrtårn: Jeg bygger bro mellem teori og praksis

”At lade lærere være faglige vejledere for andre lærere på denne måde er en ny måde at bedrive samarbejde og faglig udvikling på på skolerne. Efter- og videreuddannelse virker bedst, når den er meget praksisnær, som tilfældet er her, og det er en rigtig god måde at dele gode erfaringer på på tværs af skoler,” siger Dorte Østergren-Olsen.

DEN NYESTE VIDEN

Hver skole har defineret et kompetenceudviklingsforløb for et lærerteam med det faglige fyrtårn i en central rolle under hele forløbet: fyrtårnet er med til både at udvikle, gennemføre og evaluere forløbet, og fyrtårnet vejleder undervejs skolens lærere helt konkret om, hvordan skolereformen og den læringsmålstyrede undervisning og Fælles Mål udmøntes i undervisningen, og deler konkrete eksempler og erfaringer fra sin egen undervisning med lærerne.

I alt ti faglige fyrtårne er sendt ud på skolerne, nogle skoler har tilknyttet ét fagligt fyrtårn, på andre skoler arbejder to faglige fyrtårne sammen. Fyrtårnene er valgt til opgaven, fordi de selv er lærere med særlige kompetencer på de felter, hvor skolerne har ønsket kompetenceudvikling. Samtlige fyrtårne har desuden erfaring med vejlederrollen og faglig, kollegial sparring, og de har alle arbejdet med udvikling af teamsamarbejde og har gode praksiserfaringer med at omsætte undervisningsmål til læringsmål.

Oveni denne faglige ballast har de faglige fyrtårne fået en skræddersyet uddannelse i at fungere som fyrtårn. Den uddannelsesopgave løfter UCC og Dorte Østergren-Olsen, som for Undervisningsministeriet har udarbejdet vidensgrundlag og eksemplariske forløb i læringsmålstyret undervisning. Den viden bringer fyrtårnene med sig ud på skolerne, fortæller hun.

”De faglige fyrtårne er blevet klædt på til at præsentere skolerne for den nyeste viden på feltet, og de vil også undervejs få råd om vejlederrollen. Selvom de alle har et stort fagligt overskud og er dygtige vejledere, oplever mange, at det er udfordrende pludselig at stå over for en lærergruppe, der forventer at møde en ekspert,” siger Dorte Østergren-Olsen.

SKAB RUM FOR LÆRINGSFÆLLESSKABER

Hun vurderer, at de faglige fyrtårne kan spille en vigtig rolle som sparringspartnere for skolernes lærerteams i forhold til at arbejde læringsmålstyret og flytte lærernes fokus fra undervisning til elevernes læring. Men fyrtårne gør det ikke alene. Skolerne bør mere permanent skabe rum for at lade faglærere og lærerteams etablere og udvikle professionelle læringsfællesskaber, der gennem fælles planlægning kan omsætte de nye tanker.

Om Dorte Østergren-Olsen

  • Lektor og projektkonsulent ved programmet Læring og didaktik på UCC
  • Arbejder med videreuddannelse og professionsudvikling
  • Cand.pæd. i didaktik
  • Står for uddannelsen af de faglige fyrtårne for Københavns Kommune