Leder: Skole på en ny måde

Skolereformen er en ny måde at tænke skole på. Længere skoledage, understøttende undervisning og mere fokus på sprog og bevægelse. Nye muligheder, store og små forandringer og ikke mindst nye måder at samarbejde på.

Reformens første halve år har vist, at den store udfordring for skolen er at organisere forandringerne. En af de gordiske knuder lige nu er for eksempel, at lærere og pædagoger ikke har tid til at mødes og planlægge hverdagen. Dette er en lavpraktisk, men alvorlig barriere, for det tværprofessionelle samarbejde som er en af forudsætningerne for reformens succes. I artiklen på side 19 kan du få et indtryk af udfordringerne, når UCC magasin følger en coach-samtale med en ledelsesgruppe på en folkeskole.

Pædagogerne er med reformen nu en integreret del af folkeskolen. Og det skal både skoleledere, lærere, pædagoger og folkeskole glæde sig over. Forskningen viser, at tværprofessionelt samarbejde virker.

Den norske professor i pædagogik, Thomas Nordahl, har fx analyseret erfaringerne med problemadfærd fra hele norden i forhold til børns trivsel i skolen (2008). Konklusion er klar. De gode resultater finder man dér, hvor samarbejde mellem lærere, pædagoger, idrætsklubber, SSP, PPR, forældre osv. fungerer. Kort sagt: I det fagligt forpligtende og brede samarbejde.

Folkeskolerefomen definerer ikke entydigt pædagogens rolle i skolen. Det er op til den enkelte kommune, den enkelte skole og det enkelte team at folde ud. I UCC mener vi, at pædagogernes faglighed kan være med til at styrke samarbejde og trivsel for både børn og voksne i folkeskolen – og dermed understøtte og forbedre læring. Pædagogerne skal have en helt central rolle i børnenes udvikling i den nye skole. Pædagogerne skal have opmærksomhed på læring, læringsmål, undervisning og didaktik – men uden at give køb på deres egen pædagogiske kernefaglighed med fokus på ligeværdighed, trivsel og børnenes personlige og sociale kompetencer.

Om Laust Joen Jakobsen