Kunsten at gøre god undervisning bedre

Når 1.A på Vallerød Skole i Hørsholm tæller ’one-two-three’ og synger højt på engelsk, er det ikke kun eleverne, der bliver dygtigere. For i klassen sidder også skoleleder Michael Geilager, der observerer, mens læreren underviser.

KORT OM PROJEKTET

  • Består af to uddannelsesforløb − et for ledere med personaleansvar og et for vejledere.
  • Skal skabe legitimitet om og fælles sprog for god undervisning og pædagogik.
  • Ind imellem ni temadage har skolerne arbejdet med observation.
  • UCC har bl.a. undervist i Robinsons ledelsesmodel, kendetegn for god undervisning, læringsmål, observationsetik og -teknikker.
  • Har kørt februar-oktober 2014, og nu arbejder skolerne på sammen med UCC at implementere arbejdet med elevcentreret ledelse.

Det sker som led i Hørsholm Kommunes nye projekt, hvor UCC ruster skoleledelserne til at arbejde med elevcentreret ledelse.

”Projektet er super spændende og godt timet i forhold til skolereformens fokus. Lærere og pædagoger har efterspurgt, at ledelsen rykker tættere på, og nu får vi en fælles platform for at gøre god undervisning bedre,” siger Michael Geilager.

Læs også: Skoleledelse i elevhøjde

Alle skoler har taget fantastisk godt imod projektet, siger Mikael Axelsen fra UCC:

”Undervisning er ikke det, man planlægger, men det, der rent faktisk sker. Samtidig er lederne lærere, men det er måske 10 år siden, de underviste sidst. Når ledelsen sammen med resten af skolen udforsker, ikke kun hvad eleverne lærer, men også hvad de lærer af, så er det benzin til elevernes læring, som jo er skolens kerneopgave.”