Glostrup Skole er Danmarks største skole

2.200 elever på samme skole. Glostrup Kommune har samlet alle kommunens skoler i én fælles skole.

Glostrup Skole er fordelt på fem matrikler, har 350 medarbejdere og bliver ledet centralt af skoleleder Henrik Reumert og et ledelsesteam bestående af tre strategiske ledere og derudover 16 ledere fordelt på de lokale skoler. Skolen er et resultat af en ledelsesmæssig sammenlægning af kommunens fem skoler for to år siden.

Tre skarpe til Glostrup Kommunes centerchef for Dagtilbud og Skole, Kirsten Balle

Hvorfor valgte Glostrup Kommune at slå kommunens folkeskoler sammen til én stor skole?

Det gjorde man for at skabe nogle økonomiske ressourcer til at udvikle folkeskolen. At det indtil videre ikke har givet nogen økonomiske besparelser, er en helt anden sag. Men i forhold til implementeringen af skolereformen har sammenlægningen været en kæmpe gave. Ledelsen har kunnet lægge en fælles strategi, og der er ikke flere skolebestyrelser, man eksempelvis har skullet afklare med først.

UCC UDVIKLER LEDERE

Chefkonsulent Mikael Axelsen fra UCC er i samarbejde med Skolelederforeningen netop gået i gang med et større lederudviklingsprojekt. Projektet involverer skoleledelserne og forvaltningen i fire kommuner, heriblandt Glostrup Kommune. Målet er blandt andet at træne lederne i at give fremadrettet, konstruktiv feedback på baggrund af observation af undervisning og understøtte lederne i udvikling af mål og handleplaner for deres pædagogiske ledelse.

Kontakt: ma@ucc.dk eller 4189 7216

Hvad betyder sammenlægningen for ledelsen af skolen?

Skolelederen er ikke skoleleder i traditionel forstand. Skolelederen leder skolen gennem ledere. Det er en slags fremskudt forvaltning, fordi skolen er så stor. Det kræver, at man har både faglig og praktisk indsigt i ledelse, og at man kan kommunikere opad og nedad i systemet.

Hvad vil du sige til andre kommuner, der overvejer en lignende sammenlægning?

Jeg synes, det er den helt rigtige vej at gå. Fordelen for Glostrup Kommune er, at det geografisk set er en lille kommune med kort afstand mellem de matrikler, som udgør skolen. Det gør det nemmere for elever og lærere at tænke på skolen som én helhed og udnytte de ekstra muligheder, en stor skole giver. Ulempen er, at medarbejderne har længere til den øverste ledelse. De skal acceptere at gå til deres lokale ledere. Men for mig at se er der langt flere fordele end ulemper.