Nye faglige fællesskaber i folkeskolen

Nr. 13/Januar 2015

Pædagogerne er med reformen nu en integreret del af folkeskolen, og forskningen viser, at tværprofessionelt samarbejde virker. Reformens første halve år har dog vist, at den store udfordring for skolen er at organisere forandringerne. Eksempelvis har lærere og pædagoger ikke tid til at mødes og planlægge hverdagen. Det er en lavpraktisk, men alvorlig barriere for det tværprofessionelle samarbejde, som er en af forudsætningerne for reformens succes.

Folkeskolereformen definerer ikke entydigt pædagogens rolle i skolen. I UCC mener vi, at pædagogernes faglighed kan være med til at styrke samarbejde og trivsel for både børn og voksne i folkeskolen – og dermed understøtte og forbedre læring. Det kan du læse om i dette nummer af UCC magasin, hvor vi sætter fokus på pædagogens rolle i samarbejde med læreren i klasseværelset. Klik og læs de enkelte artikler herunder:

Se hele magasinet (pdf)

Magasin forside. To hænder mødes.