Udenlandske lærerstuderende indtager danske skoler

Ni lærerstuderende fra Canada og Singapore var i foråret i praktik på danske skoler. Skolerne er glade for ordningen og inviterer gerne udenlandske praktikanter indenfor igen. Besøg udefra giver nemlig eleverne ekstra mod på at kaste sig ud i at tale engelsk, så de bliver dygtigere.

Læreren, som står ved tavlen i 5. klasse på Lindegårdsskolen i Kgs. Lyngby nord for København, kan ikke et ord dansk. Til gengæld er han i gang med at uddanne sig til lærer i hjemlandet Canada og nu klar til at prøve kræfter med at undervise danske børn. Og det er faktisk en rigtig god idé, lyder det fra storkøbenhavnske skoler, som har prøvet det i egne klasseværelser.

Danske elever på tre skoler blev i foråret igennem fem uger undervist i alt fra billedkunst og musik over engelsk til matematik og fysik/kemi af udenlandske lærerpraktikanter. Den internationale koordinator og praktikledelse på UCC’s læreruddannelse har organiseret praktikanternes ophold i Danmark og har formidlet kontakten til skolerne. Før de studerende blev sluppet løs i klasseværelserne, blev de tilknyttet en underviser fra læreruddannelsen, som introducerede dem til den danske folkeskole og til metoder, som de kunne bruge til at fastholde, hvad de lærer i praktikken.

Læs også: "Danske børn lærer af lyst, ikke fordi de bliver testet"

ELEVER SCOREDE HØJT I NATIONALE TEST

Det er anden gang, at Lindegårdsskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer udenlandske lærerpraktikanter indenfor, fortæller Marianne Hald, der er lærer og naturfagsvejleder på skolen. Hun har været praktiklærer for fem af de seks canadiske lærerpraktikanter, som skolen har haft. Det første hold underviste allerede i foråret 2013 i både engelsk og matematik i hendes 7. klasse.

”Bagefter hæftede jeg mig ved, at elevernes resultater i den nationale test i engelsk havde rykket sig mange point i løbet af blot et halvt år. Jeg tror, at en del af forklaringen er, at eleverne blev massivt eksponeret for engelsk gennem de fem uger, hvor praktikanterne var i klassen,” siger Marianne Hald.

Læs også: "Danske skoler er forbilleder i Cananda"

Hun oplevede, at børnene i begyndelsen havde lidt svært ved at forstå praktikanterne, når de underviste i matematik på engelsk. Men eleverne vænnede sig hurtigt til at høre og tale engelsk, og da to nye canadiske lærerpraktikanter ankom til skolen i foråret 2014, var Marianne Hald ikke betænkelig ved at lade dem undervise den samme klasse, nu 8. klasse, i fagene biologi, geografi og fysik/kemi.

LÆRER FÅR INSPIRATION TIL UNDERVISNINGEN

”Eleverne er meget nysgerrige efter at lære engelsk, og praktikanterne var meget motiverede og kompetente – begge har naturvidenskabelig baggrund – så eleverne har fået meget ud af undervisningen. De har også haft mange berigende samtaler med praktikanterne om kulturelle forskelle mellem Canada og Danmark om alt lige fra testsystemer til, hvordan lærere og elever omgås hinanden i de to lande,” siger Marianne Hald.

Selv har hun også haft nytte af mødet med de canadiske praktikanter:

”Jeg har fået reflekteret over alle hjørner af min lærergerning, når jeg skulle vejlede de studerende. Og jeg er blevet inspireret af den måde, de underviser i naturfag på,” siger Marianne Hald. Randersgade Skole, som er Københavns Kommunes internationale profilskole, har også gode erfaringer med udenlandske lærerpraktikanter, fortæller viceskoleleder Vibeke Backlund. Skolen har årligt besøg af 10-15 lærerpraktikanter fra andre europæiske lande, og de seneste to  år har den også haft studerende fra Singapore. Det bliver ikke sidste gang.

”Praktikanterne fra Singapore er meget dygtige, og når de underviser hos os, får vores elever indblik i en skolekultur, som er helt anderledes end deres egen. Det giver både børnene og os voksne et andet blik på vores egen skolekultur,” siger Vibeke Backlund.

Kulturforskellene gav fx inspiration på lærerværelset, fordi de lærerstuderende fra Singapore medbragte en vane hjemmefra: Efter en lang undervisningsdag tog de sig en kort powernap med hovedet hvilende på armene ved et bord i lærerværelset – helt uforstyrret af støjen omkring dem. ”Det burde vi andre måske også gøre,” siger Vibeke Backlund med et smil.

De udenlandske studerendes praktik afsluttes med, at de præsenterer deres erfaringer fra praktikken og reflekterer over, hvordan de fremover kan bruge dem til at blive bedre lærere.

Lektor og praktikkoordinator Læreruddannelsen Zahle

Hvis du er interesseret i at få udenlandske lærerpraktikanter på din skole, kan du kontakte: