Nu kommer de internationale pædagoger

Fremtidens pædagog kommer helt naturligt til at inddrage international viden, erfaringer og idéer i sit daglige arbejde. Dekan Lisbeth Harsvik forklarer, hvorfor den nye pædagoguddannelse har en klar international toning.
 

pædagoguddannelsen på UCC

Læs mere på https://ucc.dk/paedagog

De pædagogstuderende, der netop nu træder ind ad døren til UCC’s nye pædagoguddannelse, får som første hold studerende et tydeligt internationalt aftryk i alle moduler. På den nye pædagoguddannelse bliver det internationale tænkt ind i alle temaer, man arbejder med. Ambitionen er også, at en langt større gruppe af de studerende og underviserne skal rejse ud, ligesom pædagoguddannelsen går efter at få flere udenlandske studerende og undervisere på studieophold i Danmark, fortæller Lisbeth Harsvik, der er dekan for pædagog- og sundhedsuddannelserne i UCC.

”Det handler helt enkelt om udsyn. Fx bliver der inddraget internationale forskningsresultater i undervisningen under alle de forskellige temaer, man arbejder med. Der bliver også skruet op for det komparative, så når vi underviser i velfærdssamfundet, lærer de studerende som en selvfølgelighed om, hvordan andre samfund er bygget op,” forklarer hun.

MERE RUMMELIGE BØRN

Men betyder det egentlig noget for et vuggestuebarn eller en ung på en døgninstitution, at pædagogen har dykket ned i den internationale pre-school-forskning eller været i Tyskland eller Uganda under sin uddannelse? Det gør det faktisk, mener Lisbeth Harsvik. For når pædagogen har udsyn og er internationalt orienteret, kommer børnene også helt naturligt til at se verden gennem globale briller.

”Børnene lærer som en selvfølge at orientere sig internationalt. Verden bliver mindre, når den kommer tættere på. Det vil påvirke børnene til at blive mere rummelige og ikke være fastlåste fx i forhold til, hvordan man skal leve eller tænke,” forklarer hun.

Samtidig vil den internationale dimension styrke pædagogernes faglighed og arbejdet med børnene.

”Det bliver mere naturligt at inddrage det internationale, og det giver en bedre baggrund for at kunne reflektere over og vælge de rigtige løsninger i institutionerne – hvad enten det handler om at styrke arbejdet med børnene ved at inddrage forskningsresultater og erfaringer fra et andet land – eller bruge sin viden om, hvad man spiser og læser i andre lande,” siger Lisbeth Harsvik.

DER ER MEGET, VI KAN LÆRE

At være internationalt tænkende handler også om at tjekke, hvad der findes af forskning og evidens internationalt, når man som studerende skal arbejde med et nyt tema eller område.

UCC’S STRATEGI: DET INTERNATIONALE SKAL GENNEMSYRE HVERDAGEN

Internationalisering er ikke noget, der foregår på et bestemt kontor eller i en bestemt lektion. Det er noget, der skal gennemsyre hverdagen og al undervisning. Det er den grundlæggende tanke i UCC’s internationaliseringsstrategi. Ambitionen er at være en af Danmarks førende, internationalt orienterede professionsuddannelsesinstitutioner. UCC skal have:

  • studerende og ansatte med stærke internationale og kulturelle kompetencer
  • attraktive internationale kurser og programmer
  • stærke internationale forsknings- og udviklingsprojekter.

UCC har sat konkrete delmål, der skal sikre en stigning i både antallet af studerende og undervisere fra UCC, der rejser ud i verden, og udenlandske studerende og undervisere, der kommer til UCC. Derudover skal der inddrages international forskning og litteratur og udbydes internationale moduler på UCC’s uddannelser.

Læs mere om UCC’s internationale delmål og ambitioner på https://ucc.dk/international

”Jeg tænker, at det vil styrke vores måde at løse opgaver på i det pædagogiske område, at inddrage internationale erfaringer. Der ligger rigtig godt materiale både i forhold til børn og unge,” siger Lisbeth Harsvik og peger på, at der fx er værdifulde erfaringer at hente i udlandet, når det handler om tværfaglighed og arbejdsdeling i institutionerne.
Hun nævner Italien, hvor der er en klar arbejdsdeling mellem pædagoger og pædagogiske assistenter fx i pædagogikken Regio Emilia. På samme måder har andre lande både i Europa og resten af verden en langt større tradition for et tæt tværfagligt samarbejde mellem fx socialrådgivere, sundhedspersonale og pædagoger om sundhed, forebyggelse og trivsel.

”Vores studerende kommer kort sagt til at se sig selv som en større helhed. De vil være meget mere bevidste om Danmark som en del af verden – og de kommer til at tage verden ind i deres arbejde. Så når børnene skal lære engelsk i børnehaven, har de nye pædagoger en meget præcis forestilling om, hvad børnene skal bruge det til,” siger Lisbeth Harsvik.

UNDERVISERE UD

En langt større del af underviserne på UCC’s uddannelser kommer også til at tage ud i verden. På pædagoguddannelsen tager en del undervisere intensive engelskkurser, ligesom de kan tage på udveksling til et universitet i udlandet og være føl hos en kollega, der har prøvet at undervise i udlandet før.

”Vi oplever en stigende interesse blandt underviserne for at tage ud. Når man som underviser selv har været ude, kommer man også helt automatisk til at inddrage internationale erfaringer i sin undervisning,” konstaterer Lisbeth Harsvik.

Hun understreger, at det med internationalisering ikke kun handler om, at danske pædagoger og pædagogstuderende skal kigge ud. Det handler i lige så høj grad om, at vi skal dele den særlige danske måde at bedrive pædagogik på med andre.

”Vi skal kigge ud for at styrke kvaliteten, men vi skal også holde fast i den høje kvalitet, vi har i forvejen. Vi skal spejle os i andre, men vi skal ikke ukritisk tage alle mulige strømninger til os, for det, vi har og kan, er meget stærkt. Men vi kan lære meget af andre lande, og ved at kigge ud er det nemmere at få øje på de udviklingsmuligheder for den danske pædagogtradition og -uddannelse,” siger Lisbeth Harsvik.

Dekan for pædagog- og sundhedsuddannelserne i UCC. Uddannet cand.scient.soc. og har en masteruddannelse i adult education and human resource development.