Minister: Tag ud

I 2020 skal mindst halvdelen af alle studerende læse eller i praktik i udlandet i løbet af deres uddannelse. Det er en del af regeringens ambitiøse internationaliseringsstrategi. Men hvorfor er det en fordel, at pædagogen fra rød stue og 8.b's fysiklærer har taget en del af deres uddannelse i udlandet? Det har UCC magasin talt med uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen om.

Hvorfor er det vigtigt, at kommende lærere og pædagoger tager en del af deres uddannelse i udlandet via studie- eller praktikophold?

”Først og fremmest fordi man får så utrolig meget med hjem ved at studere i udlandet. Man får andre perspektiver på verden, på sit studie, sin viden og sig selv. Det er uvurderligt.”

Så mange tager ud

  • Alle studerende: 17 pct.
  • Universitetsstuderende: 27,9 pct.
  • Professionsbachelorstuderende: 7,6 pct.
  • Erhvervsakademistuderende: 4,1 pct.
  • Kunstneriske uddannelser: 14,5 pct.

Andel af studerende, der har været på studieophold i løbet af deres uddannelse (årgang 2011/12)

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Men hvad får børnene ud af, at deres klasselærer eller pædagog på stuen har været i udlandet under deres studier?

”Nu spørger du mig som politiker, og jeg har en vision: Jeg brænder for at gøre Danmark til et mere tolerant land med mere udsyn. Alt det starter med vores fælles skolegang. Børn har en imponerende nysgerrighed over for verden omkring dem, og hvis de er omgivet af lærere og pædagoger, der som naturligt har et internationalt udsyn, tror jeg på, at børnene i højere grad kommer til at acceptere forskelligheder og får langt større interkulturelle kompetencer. Og det vil gøre verden til et bedre sted at være.”

op på den internationALE HEST

Regeringen har tre grundlæggende målsætninger, når det handler om internationalisering på uddannelserne:

  • Flere skal rejse ud: Flere studerende på de videregående uddannelser skal have et studie- eller praktikophold i udlandet
  • Det internationale ind: Danske videregående uddannelsesinstitutioner skal have stærkere internationale læringsmiljøer
  • Bedre til andre sprog: De studerende skal have styrket deres fremmedsprogskompetencer

Læs mere i Regeringens internationaliseringshandlingsplan ’Øget indsigt gennem globalt udsyn – Flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer’, fra juni 2013

Og hvad får kommende lærere og pædagoger selv ud af at rejse ud?

”Der er meget at hente ved at se, hvordan man griber pædagogik, læring og børneområdet an andre steder. Det er sundt at komme ud og opleve, hvordan man gør tingene i andre lande. Som kommende lærer eller pædagog kan man få redskaber og viden, som man ellers ikke ville få herhjemme. Det er sjældent, at man bare kan overføre noget, som virker, fra det ene land til det andet. Men man kan få et nyt perspektiv og et nyt blik på sin egen praksis. Hvis vores studerende i højere grad tager ud, er jeg overbevist om, at vi kan højne niveauet på vores egne uddannelser og få nogle nye perspektiver ind. Så det at rejse ud betyder, at man har ideer til at gøre tingene på nye måder, når man kommer hjem – og kan inspirere andre. I Danmark er vi fx meget stolte af vores særlige skandinaviske perspektiv på pædagogik med blandt andet læring gennem leg. For mig at se er der en dobbelt gevinst at hente, fordi man som kommende lærer eller pædagog kommer ud og kan samle inspiration og se, hvordan andre gør og samtidig dele den danske tilgang med dem.”

Er det overhovedet realistisk at få halvdelen af alle studerende til at rejse ud i 2020, som I ønsker?
”Det håber jeg. Det er et ambitiøst mål, som jeg mener meget alvorligt. Det er også derfor, at jeg har gjort det til et af målene i de udviklingskontrakter, som jeg skal til at forhandle med uddannelsesinstitutionerne. Jeg synes, det giver SÅ meget til den enkelte at komme ud. Men der er behov for, at uddannelserne gør en ekstra indsats for at få det til at ske. Det er ikke nok at hænge en plakat op om at tage på udveksling. Det kræver en målrettet indsats. Og så er det sådan, at jo flere der tager ud og kommer hjem og deler ud af deres erfaringer, jo flere, kan vi se, rejser ud. I den forbindelse kunne man også ønske sig, at langt flere undervisere fx på lærer- og pædagoguddannelserne rejste ud.”

En del studerende er på professionsuddannelserne etablerede med familie, fast job og bolig, og for dem kan det være uoverskueligt at tage til udlandet under studierne. Hvad vil du sige til dem?

”Jeg kan godt forstå, at det kan være en udfordring, når man har familie og fast ejendom. Men Danmark har nogle af de mest favorable vilkår i verden for at rejse ud i løbet af sine studier, og jeg tror, vi skal være endnu bedre til at vise den brede palet af muligheder, der er. Man behøver ikke tage et fuldt semester i et land langt væk. Man kan tage på sommerkursus i Sverige eller Tyskland eller tage et praktikophold på en skole i Holland eller Norge.”