LEDER: International er en måde at tænke på

Stadig flere studerende vælger at tage et studie- eller praktikophold i udlandet.

Det er nødvendigt med et internationalt læringsmiljø i Danmark. Og mulighederne for at deltage i internationale uddannelsesforløb eller moduler, som en integreret del af en uddannelse, er vigtige forudsætninger for sikre studerendes internationale kompetencer.

Temaet for dette UCC magasin er internationalisering. Et globalt udsyn er i stadig højere grad en del af vores hverdag både hjemme, ude, i job – og selvfølgelig under uddannelse.
I UCC er vi meget opmærksomme på, at et internationalt mindset er vejen til øget kvalitet i uddannelse, forskning og udvikling. Vi lægger vægt på, at de videregående uddannelser skaber et stærkt internationalt miljø, der også kan tiltrække og fastholde flere internationale studerende.

Regeringens målsætning om at mindst halvdelen af alle studerende skal læse eller i praktik i løbet af deres studietid er ambitiøs, men også rigtig. De studerende skal bruge deres viden og udsyn til fx at bringe børn og unge tættere på verden og være åbne og rummelige over for nye påvirkninger og kulturer, som de møder i deres arbejdsliv. I artiklen på side 32 fortæller pædagog Linda Lehman, hvordan hun i hverdagen omsætter den indsigt og viden hun har opnået gennem et praktikophold i Ghana som led i sin uddannelse.

I UCC arbejder vi målrettet på at både de studerende og ansatte får stærkere internationale og kulturelle kompetencer. Vi vil udvikle flere attraktive internationale kurser og uddannelsesprogrammer, indgå aktivt i internationale partnerskaber og understøtte og igangsætte nye internationale forsknings- og udviklingsprojekter. En helt afgørende løftestang for UCC er indeholdt i visionen for det kommende Campus Carlsberg, der slår dørene op for mere end 10.000 studerende i 2016. Når hverdagen indfinder sig, forventes det, at Campus Carlsberg skal ”summe af internationalt liv og utallige engelske dialekter”.

Velkommen til en verden af gode eksempler på internationalisering i praksis.

Om Laust Joen Jakobsen