Lærerstuderende får internationalt udsyn

Konflikthåndtering og religionsdialog bør være en naturlig del af skolen. I UCC kan de internationale lærerstuderende derfor dette efterår vælge et specialiseret forløb netop med fokus på det.

Hvordan kan skolen balancere mellem religion og demokrati, håndtere konflikter og give plads til børn og unge med forskellige religioner og kulturer? Det står et overflødighedshorn af internationale kapaciteter parat med viden om til de lærerstuderende fra UCC. Det sker i et intensivt specialiseringsmodul, der udbydes i efteråret og vinteren 2014 som en del af et internationalt program for lærerstuderende.

Læs også: Mpho Tutu besøger læreruddannelse

Lakshmi Sigurdsson, underviser på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, er en af hovedkræfterne bag modulet. Hun har været med til at skaffe en lang række eksperter til modulet fra blandt andet Belfast i Irland og fra Notre Dame Universitetet i Beirut i Libanon. Fra Sydafrika kommer Mpho Tutu, datter af den markante sydafrikanske nobelprismodtager Desmond Tutu.

”Alle vil de berige de lærerstuderende med viden og erfaringer om, hvordan dialog og demokrati kan udvikles på tværs af religiøse og etniske grupperinger, selv i de områder hvor historien har budt på voldsomme konflikter,” fortæller Lakshmi Sigurdsson.

LAKSHMI SIGURDSSON

  • Underviser på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS i Religionsdidaktik, Etik Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab. Cand.mag. i Religion/Kristendomshistorie og har en master i Citizenship Education.
  • I maj 2013 var hun sammen med andre danske eksperter i Beirut for at holde oplæg om medborgerskab på et seminar, der havde til mål at udvikle libanesisk undervisningsmateriale om interkulturelt medborgerskab.
  • Medforfatter til bøgerne ’Medborgerskab − et nyt dannelsesideal?’ og ’Medborgerskab på spil’ m.fl.

LÆRERE SKAL UDFORDRE FORDOMME

Sammen med sine UCC-kolleger opfordrer hun ofte de lærerstuderende til at bruge tid på at sætte sig ind i internationale politiske, religiøse og historiske forhold.

”Det er uhyre vigtigt, at lærerstuderende og andre velfærdsprofessionsstuderende møder problematiseringer af de herskende fordomme om religion, kultur og konflikter. De skal lære at se det enkelte menneske i al dets kompleksitet,” forklarer hun.

En del af den hjemlige politiske debat om kulturforskelle, demokrati og religion baserer sig nemlig på stor uvidenhed, mener Lakshmi Sigurdsson.

Læs også: Danmark med amerikanske briller

”Nogle gange taler jeg med de studerende om, at vi burde invitere politikerne med i undervisningen, det kunne mange af dem have godt af. Mange holdninger baserer sig på generaliseringer – vi har en tendens til at skære alt fremmed over en kam – og først se nuancerne, når det fremmede er blevet nært. Ofte bruger politikere religion som en forklaring på noget, der handler om noget helt andet,” siger hun og påpeger, at det fx ikke er korrekt, at mange mellemøstlige landes konflikter primært er baseret på religion.

”Selv om religion også spiller en rolle, handler kampen for demokrati mere om politiske forhold og om opgør med gamle magtstrukturer. Historisk set har mange af de despotisk styrede mellemøstlige lande fundet inspiration i socialistiske doktriner og ikke i religion.”

Nogle gange taler jeg med de studerende om, at vi burde invitere politikerne med i undervisningen, det kunne mange af dem have godt af - Lakshmi Sigurdsson, UCC-underviser

SPECIALISERINGSMODULET ’DIDACTICS AND DIALOGUE AND RECONCILIATION’

Hvordan håndterer skolen og undervisningen religiøse og kulturelle forskelle? Hvordan balancerer vi mellem religion og demokrati? Hvordan håndterer vi konflikter? Hvad viser de internationale erfaringer? Hvilke tilgange til undervisning og samarbejde kan understøtte dialog, forsoning og gensidig respekt? Hvad er skolens rolle i forhold til både at optrappe og løse konflikter? Sådan lyder blot nogle af de spørgsmål, der vendes og drejes i modulet, hvor der vil være både lærerstuderende og undervisere fra en bred vifte af lande. Undervisningen foregår derfor på engelsk. Læs mere her: ucc.dk/nyheder/24-03-2014

ANSK PERSPEKTIV I BEIRUT

På specialiseringsmodulet vil de lærerstuderende få indsigt i, hvordan skolen og undervisningen kan bidrage til, at vi magter at leve fredeligt og demokratisk i et flerkulturelt samfund, hvor folk har forskellige religioner, værdier og livsformer. Lakshmi Sigurdsson, der er religionshistoriker, har senest sammen
med en række forskerkolleger hentet inspiration i Libanon, hvor den islamiske og kristne verden på godt og ondt har været i tæt samspil med hinanden.

Læs også: "Beirut blev mit andet hjem" 

”Libanon er et land, som har oplevet meget voldsomme konflikter, og af den grund er der en stor følsomhed over for kulturel og religiøs forskelighed. Når det handler om dialog og konfliktløsning, kan jeg og andre danskere lære rigtig meget af de libanesiske erfaringer,” siger hun. 

Målet var at udvikle undervisningsmateriale om medborgerskab, som både muslimske og kristne organisationer kan bakke op om. Og erfaringsudvekslingen går begge veje. Lakshmi Sigurdsson fortalte fx i en workshop om forholdet mellem religion og medborgerskab:

”Fra en dansk uddannelseskontekst kan vi bidrage med en stor viden om og en lang tradition for demokratisk dannelse. Vi har mange praktiske didaktiske erfaringer, der blandt andet handler om, hvordan vi styrker fællesskabet i en klasse, prøver at tilstræbe ligeværdighed, social udligning, både får piger og drenge med og generelt har blik for det enkelte barns behov – og hjælper alle til at tage del i debatten. Dér har vi styrker at byde ind med.”

Om Lakshmi Sigurdsson