”Danske skoler er forbilleder i Canada”

iNTERVIEW

Hvem: HAROLD HEJAZI, 25 år, lærerstuderende fra University of Victoria, British Columbia, Canada.
Hvor: Lindegårdsskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune.
Hvad: Underviste i billedkunst og engelsk på mellemtrinnet i først fem uger og derefter på eget initiativ i yderligere to uger.

Harold Hejazi, lærerstuderende

 

Hvad har du fået ud af at være i praktik i Danmark?
”Jeg har fået en masse redskaber til, hvordan jeg som lærer kan opmuntre elevernes kreativitet og fremme demokrati i klasseværelset. Den canadiske provins British Columbia, hvor jeg kommer fra, er ved at modernisere sit uddannelsessystem. Skoler og gymnasier skal begynde at undervise, så børnene får de kompetencer – bl.a. kreativitet og evnen til at skabe innovation – de skal bruge i det 21. århundrede. På det område er Danmark langt foran Canada.”

Læs også: "Danske børn lærer af lyst, ikke fordi de bliver testet"

”Det skandinaviske uddannelsessystem er forbillede i British Columbia, og Danmark er kendt som et af de lande i Europa, der har størst succes med at fremme livslang læring: I danskere vender tilbage til uddannelsessystemet igen og igen for at efteruddanne jer og blive dygtigere, også selvom I har fået jobs. Det vil vi gerne lære af i Canada, og derfor kom jeg hertil.”

”I Danmark har jeg fået en enorm frihed til at eksperimentere i undervisningen. De danske lærere sagde aldrig, at mine idéer ikke var gode, jeg fik lov at afprøve dem. Fx bad jeg eleverne om at skrive breve til mig om, hvad de gerne ville lære i billedkunst. Og så stemte de om hvilke af idéerne, vi skulle sætte i værk. Mange ville gerne lære at lave gadekunst - street art - og så inviterede jeg en københavnsk gadekunstner til at undervise sammen med mig.”

Læs også: Udenlandske lærerstuderende indtager danske skoler

Hvad er de største forskelle mellem skolerne i Danmark og i Canada?
”Der er en mindre formel og mere afslappet tone i klasseværelserne og på lærerværelset i Danmark. I Canada vil eleverne næsten altid tiltale mig ’Hr. Hejazi’. Canadiske lærere er også langt mere formelt klædt end danske lærere.”

”En anden vigtig forskel er, at danske børn er trænet i at elske at gå i skole. De oplever ikke skolen som så hårdt arbejde, som canadiske børn gør. Fordi danske elever får så mange sjove oplevelser, bliver taget med på råd og får mulighed for at eksperimentere, får de mere lyst til at lære. Det er derfor, de også senere i livet har lyst til at uddanne sig – skolen lærer dem at have lyst til at lære hele livet.”

Hvad var den største udfordring?
”Min praktiklærer blev uheldigvis syg i længere tid, og jeg var først bekymret for, om jeg kunne klare at undervise eleverne alene. Skolen tilbød mig, at en anden lærer kunne være med i timerne, men jeg opdagede hurtigt, at det faktisk var en stor fordel at have ansvaret for klassen selv. Det gik fint og gav mig en masse selvtillid som lærer, som jeg kan bruge, når jeg senere skal undervise i Canada.”

”Jeg havde troet, det ville blive svært at undervise danske børn i 4.-6. klasse på engelsk. Men det gik godt. Der var altid mindst én elev i klassen, der forstod præcist, hvad jeg mente, og kunne oversætte for de andre. Jeg er virkelig imponeret over danske elevers engelskkundskaber. Eleverne var også selv positivt overraskede over, hvor meget de faktisk kunne. Det opmuntrede dem til at kaste sig ud i at tale endnu mere engelsk.”