”Danske børn lærer af lyst, ikke fordi de bliver testet”

Interview

Hvem: YINGTING FOO, 22 år, lærerstuderende fra National Institute of Education (NIE), Singapore.
Hvor: Randersgade Skole på Østerbro, Københavns internationale profilskole.
Hvad: Underviste i engelsk og matematik på mellemtrinnet og i musik på 2. årgang i fem uger.

Hvad har du fået ud af at være i praktik i Danmark?
”Jeg har lært, at det er vigtigt at være fleksibel som lærer og at tilpasse undervisningen til elevernes behov og interesser. Hvis børnene ikke sidder stille, skal jeg engagere dem i undervisningen. Jeg har også lært klasseledelse, og hvordan jeg får ro i klassen uden at hæve stemmen.”

Læs også: Danske skoler er forbilleder i Canada

Hvad er de største forskelle mellem skolerne i Danmark og i Singapore?
”I Singapore er der streng disciplin i skolerne. Eleverne har skoleuniformer på, og hver morgen samles børnene i skolegården og synger nationalsangen, inden de går ind i klasselokalerne.”

”Jeg var overrasket over, at danske elever ikke har nationale tests hvert år. I en dansk skole lægger lærerne stor vægt på gruppeopgaver og fremlæggelser og mindre vægt på tests. Det er rigtig godt for børnene. De arbejder, fordi de synes, det er sjovt og interessant – og ikke bare for at klare sig godt til en prøve. I Singapore har vi mange tests, og nogle gange kan det virke som om, børnene bare arbejder for at kunne klare testen. Det er stressende for dem.”

Læs også: Udenlandske lærerstuderende indtager danske skoler

”Danske børn er modne, de har deres egne meninger, og de er engagerede i undervisningen. Lærerne giver dem meget frihed og viser dem tillid, og det er rigtig godt. Men der skal være balance mellem frihed og disciplin, og den balance kunne måske nogle gange godt være bedre i en dansk skole.”

Hvad var den største udfordring?
”I Singapore taler vi engelsk med en anden accent, end I gør. Det var lidt svært for de mindste børn at forstå mig i starten, så jeg måtte gøre mig umage med at tale langsomt (eleverne i Randersgade Skole har de seneste to år haft engelsk fra 1. klasse). Med de større børn var det ikke noget problem.”