Science handler ikke om at tage mere i skoven

Hillerød har længe arbejdet med science i dagtilbud, men rykker i år et niveau op, når kommunen sender 24 pædagoger på scienceuddannelse i UCC. Hillerøds dagtilbudschef, Jette Frandsen Pedersen, giver tre gode grunde til hvorfor kommunerne skal satse på science.

SCIENCE BOOSTER FAGLIGHEDEN – HELE VEJEN RUNDT

"Vi oplever, at scienceindsatsen skærper og styrker den pædagogiske faglighed på alle områder. Ikke kun inden for det, der har med naturfænomener og naturvidenskab at gøre. Det skyldes, at pædagogernes opmærksomhed på børnene og på deres egen praksis stiger. Og lige så vigtigt: Pædagogerne italesætter i højere grad deres arbejde, hypoteser og erfaringer over for kolleger, forældre, andre institutioner og kommunen.

I Hillerød drejer science sig mindre om at lære om bestemte dyr eller planter - og mere om pædagogernes fokus på at styrke børns nysgerrighed, undren, forståelse af og lyst til at lære om verden omkring sig. Det handler altså ikke bare om at tage i skoven. Det gør institutionerne i forvejen. Desuden kan man finde regnorme alle vegne - på legepladsen og iPad’en.

På den måde er scienceindsatsen først og fremmest et kompetenceudviklingsprojekt, som selvfølgelig kommer børnene, forældrene og kommunen til gode."

SCIENCE SÆTTER PÆDAGOGENS BETYDNING I HØJSÆDET

"Hillerød Kommune ønsker, at pædagogerne er bevidste om den store betydning, de har for børnenes trivsel og læring. Hvordan den enkelte pædagog agerer, er afgørende for, om barnet bliver mødt og får stimuleret sin lærelyst, sit selvværd, gåpåmod og forståelse af verden.

Via science får vi pædagogerne endnu mere på banen – først og fremmest over for børnene, men også forældre, os som kommune og andre samarbejdspartnere. Vi vil gerne have, at institutionerne smider janteloven over bord og fortæller højt, hvad de gør og hvorfor.

De 24 pædagoger, vi nu sender på uddannelse, er en lille dråbe i en stor sø, men erfaringen er, at de pædagoger og ledere, der indtil nu har deltaget i projektet, breder arbejdet ud til hele institutionen. De fungerer som de fremmeste på området, som skaber det nye sammen med deres kolleger ude i praksis."

SCIENCE GIVER DYGTIGERE BØRN – NU OG SENERE

"Med indsatsen skærper vi opmærksomheden på, at alt ikke er lige godt. At noget er bedre end andet. Når Hillerøds pædagoger arbejder med teorier, værktøjer og metoder fra projektet, som de efterprøver i praksis, reflekterer over og udvikler videre på, er det med børnenes læring som mål.

Hvad interesserer børnene? Hvornår keder de sig? Leger de videre ud fra det, vi arbejder med? Osv. Nogle af effekterne kan vi se hurtigt, og andre først senere i skolen eller livet. Pointen er, at når den pædagogiske faglighed stiger, så stiger børnenes udbytte også."

Lektor og konsulent i UCC.
Uddannet cand.psych.
Beskæftiger sig primært med børns og voksnes læring i daginstitutioner og skoler – ofte med fokus på science.