Rollemodeller skal vise, at science er sejt

Interview med Doris Jorde, leder af Naturfagscenteret i Norge, som beskæftiger sig med undervisning i naturfag i børnehave, grundskole og på den norske læreruddannelse.

Doris Jorde

Hvorfor er det vigtigt for et moderne samfund at have fokus på matematik og science fra børnehaven og til ph.d.-niveau?

"Science, teknologi, matematik og ingeniørvidenskab er helt basale for at løse mange af de globale udfordringer, vi står over for nu og i fremtiden. At sikre sundhed, rent vand, energi, madforsyning og klima globalt kræver dyb viden om matematik og science. Og det at lære om verden omkring os, at være nysgerrige og stille spørgsmål, er noget, vi alle sammen gør, fra vi er helt små og resten af vores liv. På den måde er science og matematik en del af vores kultur – og en del af rigdommen i vores liv."

Hvilken rolle spiller de professionelle omkring børn og unge for interessen for matematik og science?

"Gode rollemodeller er ekstremt vigtige for, at unge får lyst til at vælge og arbejde med matematik og science.

Science og matematik er en del af vores kultur – og en del af rigdommen i vores liv.

Hvis rollemodellerne inden for matematik og science kun er gamle mænd med briller og kitler, er det ikke noget under, at de unge fravælger fagene. Derfor skal vi konstant udvikle de to fag. Og derfor bliver vi nødt til at kigge kritisk på den tilgang, vi har til naturvidenskab og matematik, når vi underviser i det i skolen: De emner, der interesserer de unge, skal også være en del af timerne. Vi skal også som naturvidenskabelige forskere og undervisere være langt bedre til at præsentere vores felter som de fantastisk spændende arbejdsområder og karrieremuligheder, de er."

Hvor skal Danmark efter din mening kigge hen for at blive inspireret på feltet?

"Der er masser af god inspiration i Danmark, så I behøver sådan set ikke kigge ud. Men I kan med fordel: 1. Åbne klasselokalerne for naturvidenskab, så børn bliver introduceret til rigtig naturvidenskabelig forskning. 2. Sørge for, at lærere og elever møder forskere i deres klasselokaler og laboratorier, så vi får nedbrudt fordomme om at arbejde med naturvidenskab. 3. Invitere rollemodeller med i timerne og lade ældre talentfulde elever være en del af undervisningen i de mindre klasser. 4. Sørge for, at politikerne melder offentligt ud, hvor vigtig det er for Danmark, at flere griber karrieremulighederne inden for matematik og naturvidenskab."