Planlægning kan styrke naturfagsundervisningen

Et aktuelt projekt på Bagsværd Skole kan danne skole for, hvordan lærere kan målsætte og planlægge undervisningen i naturfag.

Når 8. klasses naturfagslærere på Bagsværd Skole i disse måneder planlægger undervisningsforløb og sætter mål for elevernes læring, sidder en forsker og to eksperter fra UCC med ved arbejdsbordet. Det overordnede mål med samarbejdsprojektet er at øge kvaliteten af elevernes læring i naturfag. Om det lykkes, vil vise sig, når 8. klasserne senere på foråret skal igennem de undervisningsforløb, som naturfagslærere og UCC-teamet strikker sammen i fællesskab.

"Det er et vigtigt projekt, fordi vi får lov til at være med inde i maskinrummet, når naturfagslæreren detailplanlægger sine undervisningsforløb og sætter konkrete mål for, hvad eleverne skal lære af de enkelte øvelser og opgaver," forklarer Seth Chaiklin, forsker på UCC med speciale i sammenhæng mellem fagundervisning og faglæring samt praksisudvikling.

PÅ DYBT VAND SAMMEN

Han leder projektet i samarbejde med kollegerne Jens Aarby og Ole Goldbech, der er undervisere på UCC’s læreruddannelse og videreuddannelse.

Projektet er motiveret af en EVA-rapport, der påpeger manglende brug af Fælles Mål i undervisningen, og hviler på en antagelse om, at tilstrækkelig læring i naturfag er betinget af, at læreren planlægger gode undervisningsaktiviteter.

I sin forberedelse skal læreren blandt andet:

  • Sætte klare mål for, hvilke kompetencer eleverne skal opnå.
  • Begrunde kvaliteten af sine mål.
  • Identificere væsentlige sammenhænge i fagstoffet.
  • Kreere opgaver, der understøtter elevernes mestring af relevante færdigheder i forhold til de fastlagte mål.

"At planlægge en kvalitetsundervisning, der opfylder alle de krav, fordrer en række kompetencer. Hvis naturfagslæreren ikke har dem, skal de udvikles. Og det sker bedst ved at øve sig i praksis frem for på et kursus. I dette projekt går lærerne ud på dybt vand, og vi går derud sammen med dem," siger Seth Chaiklin.

FEM FASER

Samtidig forventer UCC at få indsigt i de udfordringer, naturfagslærere oplever i forhold til at producere målstyret undervisning, og hvordan UCC kan støtte udvikling af denne planlægningskompetence hos kommende og arbejdende lærere.

Projektet har fem faser:

1. UCC-teamet og lærerne er aktuelt i gang med at analysere og udforme mål for undervisningen og identificere fagstof, som skal bruges for at realisere målene.

2. Fælles udvikling af konkrete aktiviteter og undervisningsforløb, der forventes at realisere målene.

3. Lærerne afprøver disse ude i klasserne i foråret 2014.

4. UCC-teamet evaluerer elevernes læring, og hvordan de oplever naturfagslærernes nye aktiviteter.

5. Lærere og UCC-teamet reflekterer og evaluerer sammen, hvordan det gik, og hvad lærerne skal udvikle.

Seth Chaiklin understreger, at det nok vil kræve flere forsøg, før naturfagslærerne er fortrolige med de nye måder at planlægge og afvikle undervisningen på. Typisk vil det kræve to eller tre undervisningsforløb, skønner han.

LÆRERNE ER POSITIVE

Phillip Lutterodt er naturfagslærer på Bagsværd Skole, der indgår i projektet. Han håber at opnå redskaber, der styrker hans planlægning og undervisning:

"Vi har sagt ja til at være med, fordi vi gerne vil udvikle naturfagsundervisningen og det tværfaglige samarbejde mellem lærerne. Som naturfagslærer skal jeg formentlig arbejde endnu mere med mål for den enkelte elevs læring, og i dette projekt får jeg mulighed for selv at være med til at udvikle nogle værktøjer," siger han.

Erfaringerne fra projektet vil indgå i en model for at støtte naturfagslæreres kompetenceudvikling, som kan bruges både på Bagsværd Skole og andre skoler.

SETH CHAIKLIN


Ph.d. og forsker ved UCC’s forskningsprogram Didaktik og Læringsrum.
Beskæftiger sig med fagdidaktik med særlig fokus på naturfag og matematik.
Har tidligere været ansat som forsker, lektor, docent, eller professor ved universiteter i USA, Danmark, Storbritannien, Sverige, og Grønland.