LEDER: Science: Skru op for nysgerrigheden

Danmark mangler naturvidenskabeligt talent og arbejdskraft. Det er både politikere, virksomheder, uddannelser, forskningsinstitutioner og interesseorganisationer enige om.

Heldigvis er der lys forude. Lærere og pædagoger, som hver dag danner og underviser vores børn får helt nye muligheder for at understøtte det naturfaglige område: Kommunerne sætter mange steder fokus på det pædagogiske arbejde med science, naturfag og matematik allerede i dagtilbuddene. Og skolereformen giver med den understøttende undervisning øget spillerum for at arbejde øvelsesbaseret og eksperimenterende med science og matematik i skolerne. Samtidig er der flere lærere med natur/teknik som linjefag på vej, ligesom mange pædagoger videreuddanner sig til arbejdet med børn og science.

I UCC vil vi medvirke til at styrke de naturfaglige og matematiske miljøer i skoler og i dagtilbud – og meget gerne ude i hverdagen sammen med pædagoger og lærere. Også forskningsmæssigt satser UCC på matematik og science i dagtilbud og skoler. Vi har igangsat flere forsknings- og udviklingsprojekter inden for området, og har i øjeblikket en forskningsansøgning i spil om et ambitiøst projekt om, hvordan børn lærer naturfaglige begreber.

Det er helt afgørende, at de lærere og pædagoger, UCC uddanner, har kompetence og interesse for science og matematik. De har som professionelle både et ansvar for og stor indflydelse på, at nysgerrigheden for fagene vækkes så tidligt som muligt i børnenes hverdag. Derfor har UCC også – i samarbejde med tre andre uddannelser - udviklet en ny sciencelinje for lærerstuderende, hvor matematik og de naturfaglige fag kombineres.
Og det er nødvendigt, for der er også massive udfordringer: Mindst hver tiende har angst for matematik og science, og det kan vise sig helt ned i 1. klasse. Læs den opsigtsvækkende artikel om fænomenet på side 16.

Det er afgørende, at de lærere og pædagoger, UCC uddanner, har kompetence og interesse for science og matematik.

UCC hilser med dette magasin den spirende interesse for at arbejde med science og matematik på nye måder i skoler og dagtilbud velkommen. ”Det handler ikke om, at vi alle skal være naturvidenskabsfolk, men at vi skal have en basal viden om, hvordan viden bliver til, ” siger lektor Ole Goldbech på side 18. Jeg kunne ikke være mere enig.