Ikke kun for nørder

Interview med Christine Antorini, undervisningsminister (S).

Christine Antorini

Hvad er den største udfordring i at få flere børn og unge til at interessere sig for matematik og science?

"Vi skal ændre hele tænkningen om, at matematik og science er fag for nørder. At læse, skrive og regne er fundamentet for kreativ tænkning og nysgerrighed efter at lære mere. Og vi skal starte allerede i dagtilbuddene. Der er kommet meget mere viden om at arbejde med sproglig opmærksomhed i børnehaverne. Men vi skal også have matematisk opmærksomhed med. Når børnene leger købmand, er der masser af tal-leg i at tælle pakker og lægge ting i forskellige størrelser."

Hvorfor skal vi som samfund have fokus på matematik og science fra børnehaven til ph.d.-niveau?

"Matematik og science er vigtig for vores forståelse og udvikling af verden. Det får os til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan verden hænger sammen, samfundet kan forandres, produkter og viden kan udvikles, og hvorfor tingene virker, som de gør. Det er noget af det, der er med til at drive samfundet videre.

Vi skal ændre hele tænkningen om, at matematik og science er fag for nørder.

I uddannelsesverdenen har der været en lang tradition for at se de humanistiske fag som dannelsesfagene, men der er lige så meget almendannelse i at lære, hvordan man kan skabe værdi for andre med naturvidenskabelige kompetencer."

Hvordan fremmer folkeskolereformen fokus på og interessen for matematik og science?

"Med den nye skole får eleverne flere timer med varieret undervisning, så der bliver tid til at kombinere teori, praktik og anvendelsesorientering. De skal lære den kreative proces fra et problem, der skal løses, at arbejde sammen med nogle, der kan noget andet end dem selv, og i fællesskab finde en ny løsning, så 1+1=3. Der er også afsat midler til et treårigt forsøgs- og udviklingsprojekt, som skal udvikle nye undervisningsmetoder, der udfordrer alle børn. Endelig giver den åbne skole og profillinjer og talentspor muligheder for samarbejde med fx virksomheder, museer og videnspædagogiske aktivitetscentre som en del af børnenes skoledag."

Hvilken rolle spiller de professionelle omkring børn og unge for interessen for matematik og science?

"De professionelle omkring børn og unge er de mest afgørende for, at målene i folkeskolereformen nås. Det er dem, der til daglig formidler og præsenterer børn og unge for naturvidenskabelige problemstillinger i undervisningen. De spiller derfor også en stor rolle i forhold til at motivere børn og unge til, gennem matematik og science, at forholde sig til omverden og blive ved med at stille spørgsmålstegn ved den."