Forenklede Fælles Mål: Fra skuffe-bureaukrati til et reelt arbejdsredskab

Til sommer får alle folkeskolens fag nye, mere præcise og enkle Fælles Mål. De nye mål ændrer ikke ved indholdet af fagene. Til gengæld sætter de nye mål fokus på elevernes læring og er tænkt som en reel hjælp til lærerne i at arbejde systematisk med læringsmål. Thomas Kaas fra UCC er formand for skrivegruppen bag nye Fælles Mål i matematik. Han siger:

"Ambitionen med de nye Forenklede Fælles Mål for matematik er, at de skal op af skuffen og bruges som arbejdsredskab og planlægningsværktøj for lærerne. Og arbejdsgruppen i Undervisningsministeriet mener det alvorligt, at de nye mål skal være et praksisredskab. Derfor tester man lige nu målene på udvalgte skoler."

Læs mere i artiklen "Lær at takle matematikundervisningens dilemma".