Babyer fødes med matematisk nysgerrighed

Hvor tidligt kan man begynde med matematik? Svaret er, at babyer allerede er startet på matematik, når de kommer ud af deres mors mave. Vi er nemlig født med evnen til at skelne mellem størrelser og mængder.

En fugl flyver instinktivt over til busken med flest bær på. Det gør den, fordi fugle ligesom mennesker er født med en intuitiv sans og evne til at skelne få fra flere og dermed en busk med ikke så mange bær fra en busk med mange bær. Denne evne er livsvigtig, fordi den i sidste ende har indflydelse på, om dyret – eller mennesket – overlever. Rotter, duer og aber er født med samme sans.

”Vi har ikke kvadratrødder eller brøker i hjernen som små, men vi er født med forudsætningerne for at lære det. Og det kan sådan set ikke begynde for tidligt. Vi ved, at vi mennesker er født med forudsætningerne for at lære matematik, og at vi fra en meget ung alder er i stand til at skelne fx små mængder fra store mængder. Vores evne til at kvantificere er altså medfødt,” forklarer Michael Wahl Andersen, som er lektor og konsulent i UCC og i mange år har beskæftiget sig med børn, læring og matematik.

Forsøg viser, at hvis man gemmer en dukke bag et tæppe for en baby og pludselig udskifter den ene dukke med to, vil barnet tydeligt registrere og reagere på det ændrede antal.

Der var en, der var to...

Der er tre vægtige argumenter for at begynde tidligt med matematikken – allerede fra børnene er i dagpleje- og vuggestuealderen. For det første er evnen til at kende forskel på mængder som nævnt medfødt – og livsvigtig. For det andet har matematisk opmærksomhed stor indflydelse på den sproglige opmærksomhed, som vi ønsker at styrke. Og for det tredje er matematik en uhyre brugbar måde at systematisere verden på, og børn er faktisk også født med evnen til at systematisere og sortere.

”Det at kunne systematisere verden og være opmærksom på mængder og former er med til at fremme, at børnene fokuserer deres opmærksomhed,” fortæller han.

Ny forskning viser, at vores medfødte evne til at kende forskel på få og mange og foretage skøn har indflydelse på, hvor gode vi bliver til at løse svære matematiske problemer. Meget tyder derfor på, at hvis pædagoger og andre voksne i stigende grad stimulerer evnen til at skønne frem for kun at fokusere på facit og matematisk præcision, så bliver børnene bedre matematiske problemløsere.

”Vi kan med fordel bygge videre på børns medfødte evne til at kende forskel på mængder og kvantificere. På den måde bliver vi også tidligere opmærksomme på de børn, som har svært ved det, så vi kan hjælpe dem langt før,” siger Michael Wahl.

Om Michael Wahl Andersen

MICHAEL WAHL ANDERSEN
Lektor og vidensmedarbejder i UCC. Uddannet cand.pæd.psych. og lærer med matematik som linjefag. Beskæftiger sig primært med projekter, der fokuserer på arbejdet med matematik i skoler og dagtilbud. Står bag UCC-projektet ’Sæt billeder på matematikken’.