Undervisning mens skolelederen ser på = dygtige børn

Når skolelederen er med på en kigger i klasseværelset, så styrker det undervisningen. I et københavnsk udviklingsprojekt observerer lederne skolens lærere, mens de underviser.

Børnene lærer ganske enkelt mere, når skolelederen dykker ned i, hvordan undervisningen foregår i klasserne, viser den nyeste forskning.Blandt andet derfor er der stor interesse for at deltage i et

Skolelederen kigger med, når læreren underviser

  • Skolens undervisning bliver ganske enkelt bedre, når skolederen en gang imellem er med på en kigger i klasseværelset. Det er baggrunden for projektet "Observation som kvalitetsudvikling", hvor skoleledere får viden om god undervisning via klasseobservationer og dialog med lærerne.
  • 135 københavnske skoleledere gennemførte forløbet i 2012 med opfølgningsdage i 2013. I efteråret begynder UCC et tilsvarende forløb for ca. 50 skoleledere i Guldborgsund Kommune.

stort udviklingsprojekt, som UCC står for i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet ”Observation som kvalitetsudvikling” handler om, at skolelederen systematisk observerer undervisningen i klasserne – og efterfølgende giver feedback til læreren.

”Vi har viden om, at det giver bedre ledelse, når lederen beskæftiger sig med kerneopgaven. Det at kunne tale om og undersøge undervisning på baggrund af konkrete iagttagelser giver energi og virker meningsfuldt for både lærere og skoleledere,” siger udviklingskonsulent Jytte Vinther Andersen fra UCC, som bl.a. refererer til en undersøgelse fra 2009, udarbejdet for det new zealandske undervisningsministerium: School leadership and student outcome: Identifying what works and why.

”En af det new zealandske reviews pointer er, at jo tættere ledelsen kommer på eller beskæftiger sig med skolens kerneydelse – undervisning og læring – jo større sandsynlighed er der for en positiv indflydelse på elevers læring. Pædagogisk ledelse forudsætter dybtgående viden om undervisning og læring og indebærer bl.a. også feedback til og dialog med lærere om konkret undervisning.”

Hidtil har det ikke været en udbredt praksis, at skolelederne overværer lærernes undervisning. Det fremgår af de danske læreres besvarelser i internationale undersøgelser. Og selvom nogle skoleledere afholder MUS-samtaler med lærerne hvert år, er der ingen garanti for, at lærerne modtager feedback på undervisningen som led i deres professionelle udvikling.

Flertallet af danske lærere ønsker faktisk en sådan feedback. Men for eksempel observationer af lærernes undervisning som led i lærervurderinger fylder langt mindre end i andre lande, fremgår det af et OECD-review.

Lærer frem for DJØF’er

Udviklingsprojektet ”Observation som kvalitetsudvikling” er – som sideeffekt – med til at understrege, at der er hold i argumentet om, at det bør være læreruddannede, der leder de danske folkeskoler.
Efter i en årrække at have haft fokus på, at ledelse i sig selv er et fag, og at det er vigtigt, at skolelederen er god til management, er der igen kommet forståelse for, at det kræver en særlig faglighed at lede en skole, opsummerer Jytte Vinther Andersen.

Det stort anlagte forandringsprojekt Ny Nordisk Skole, der arbejder med at nyfortolke den nordiske dannelsestradition og har undervisningsminister Christine Antorini i spidsen, lægger også op til, at ledere i skoler og daginstitutioner med fordel kan have fokus på skoler og daginstitutioners kerneopgaver: På årets Sorø-møde (2012) blev en række praktikere og eksperter således enige om en række dogmer for Ny Nordisk Skole, og her hed dogme nummer 7: Vi vil bedrive tydelig ledelse og medledelse med fokus på undervisningen og den pædagogiske praksis.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om udviklingsprojektet ”Observation som kvalitetsudvikling”, kan du kontakte Mikael Axelsel, 41 89 72 16, ma@ucc.dk