Leder: Skolereformen kalder på kulturændring på skolerne

I skrivende stund er regeringens forslag til reform af folkeskolen i høring.

Reformen stiller krav til skolerne om nye organisationsformer og til ledere, lærere og pædagoger om at tilrettelægge arbejdet på nye måder. Skoledagen skal være længere og anderledes. Der skal større fokus på, at læring ikke kun finder sted i klasserummet, og skolen skal være mere åben over for lokalsamfundet, for bare at nævne et par eksempler.

Jeg forventer, folkeskolereformen vil give skolen mere liv og et tiltrængt prestigeløft. Det bliver muligt at skabe sammenhæng i børnenes hverdag og med mere undervisningstid bliver der mulighed for større fleksibilitet og bedre plads til at tage de nødvendige særlige hensyn. Men jeg tror samtidig, at en mere varieret skoledag kræver øvelse og viden. Det kræver, at både lærere, ledere og forvaltninger tør påtage sig nye roller.

Lærerne har ansvar for undervisningen og skal sikre fagligheden – det er de eksperter i. Men de skal i højere grad end tidligere samarbejde med andre faggrupper, som vil stille krav om medejerskab og indflydelse. Særligt pædagogerne får med reformen en ny rolle at spille i folkeskolen. Med den nye pædagoguddannelse får de kommende pædagoger mulighed for at kvalificere sig særligt til det pædagogiske arbejde i skolerne.

Jeg tror... at en mere varieret skoledag kræver, at både lærere, ledere og forvaltninger tør påtage sig nye roller.

Skolelederne står over for den største udfordring. Det bliver helt afgørende, at de formår at skabe den nødvendige dialog og inviterer til samarbejde på tværs. Forvaltningernes regneark og strategiplaner må ikke overskygge skoleledernes fokus og opmærksomhed mod skolens dagligdag og aktiviteter.

Derfor har vi  i dette magasin valgt at sætte særligt fokus på skoleledelse i lyset af den kommende skolereform, ligesom vi har samlet de bedste artikler om folkeskolen fra tidligere udgivelser af UCC magasin. Alle artikler giver redskaber og inspiration til at gennemføre skolereformen. Det er fra praksis, udviklingen skal gro, men kulturen skal ændres, hvis reformen skal blive en succes. Det er hovedopgaven.