Hvad skal den iPad i min undervisning?

Skolerne vælter sig i tilbud om digitale læremidler og undervisningsplatforme fra forlag og firmaer – i skarp konkurrence med utallige gratis læremidler og websites. Det er uhyre vanskeligt at finde vej i den digitale jungle, konstaterer Kasper Koed fra Center for Undervisningsmidler ved UCC.

Hvad kan digitale læremidler som tablets bidrage med i undervisningen?

Tablets kan åbne for nye måder at lære på. De kan gøre det mere spændende for eleverne at undersøge, eksperimentere og afdække ny viden. Læringen bliver ganske enkelt mere effektiv, når eleverne ved hjælp af en iPad eller tablet kombinerer både billeder, lyd, film og tekst. I stedet for som hidtil fortrinsvis at arbejde lineært og tekstbaseret.

Hvad siger du til påstanden om, at mange af de nye digitale læremidler bygger videre på en gammeldags, træningsfokuseret undervisning?

Ja, nogle lærere falder i svime over de mange træningsbaserede apps, der kan hjælpe elever til at træne alt fra stavning til at huske navne på flag. Sådanne apps kan skabe variation i den undervisning, der baserer sig på, at konkrete færdigheder trænes igen og igen. Men der er et langt større potentiale i de digitale læremidler end blot at bruge teknologien til at lade barnet gentage de samme øvelser. De mere innovative digitale medier kan åbne for, at eleverne selv begynder at producere og formidle viden på nye måder. Det spændende er, at de kan give eleverne mulighed for at arbejde kreativt og sætte deres fingeraftryk på produktet. Digitale medier kan være med til at udvikle en såkaldt multimodal mediekultur, hvor forskellige formidlingsmåder – alt fra tekst og billeder til film og grafer – supplerer eller understøtter hinanden.

Hvordan undgår vi at spilde skattekroner på ubrugelige digitale læremidler?

Det kan være fristende for en skole eller kommune at investere i et utal af iPads for at vise digital fremsynethed og handlekraft. Men før der investeres, er det uhyre vigtigt at stille sig selv det basale spørgsmål: Hvad skal vi bruge det her til? Kig først på, hvad der er målet med undervisningen eller et konkret projekt, og vurdér herefter, om det konkrete værktøj eller teknologien understøtter dette mål. Skrækscenariet er at smide en masse kroner efter et digitalt værktøj og først bagefter overveje: Hvad er det så lige, vi skal bruge det her til?

Hvorfor skal vi overhovedet bruge tusindvis af kroner på tablets?

Det digitale læremiddel er ikke bedre end den undervisning, der finder sted. Når en tablet anvendes optimalt, er det et fantastisk procesværktøj og et fint digitalt penalhus. Men den er ikke en fornuftig afløser for fx computeren. Når du skal arbejde med større tekstdokumenter, er en pc fortsat at foretrække. Du kan da altid koble et tastatur til din iPad, men så fungerer den bare som en dårlig bærbar.

Er danske lærere klædt godt nok på til at vurdere de nye læremidler?

Det er en stor opgave at aflæse værdien af konkrete digitale læremidler. Som skole og kommune er det altid en god ide at søge hjælp hos de vejledere og konsulenter, der arbejder med at indsamle  viden om, hvordan redskaberne bedst bruges i hverdagen. Samtidig er det en rigtig god ide at lytte til og inddrage eleverne. De kan i høj grad være med til at aflaste læreren og bruges aktivt til at få spredt ny viden. Jeg har i den forbindelse arbejdet med elevbaserede mediepatruljer som en formaliseret del af en skolekultur gennem de seneste fem år.

Hvad er elevbaserede mediepatruljer?

KORT OM IPADISKOLEN.DK

  • Giver lærere inspiration til at bruge digitale læremidler som iPads og apps i undervisningen.
  • CFU, UCC og CFU Sjælland står bag ipadskolen.dk

På blandt andet Maglegårdsskolen i Hellerup har vi etableret mediepatruljer, der består af elever med særlig interesse for it. De mødes en gang om ugen med en af skolens it-vejledere, og i fællesskab tester de digitale læremidler, portaler og gratis onlineredskaber. Her er det også relevant at nævne, at der i nogle år har været etableret lignende mediepatruljer (DigiGuides) på en række af læreruddannelserne i UCC.

I Silicon Valley har ’computernørder’ valgt at sende deres børn i skole, der er it-fri indtil 7. klasse. Har de en pointe?

Det er altid interessant med aktion-reaktionbevægelser. Men jeg er ikke tilhænger af at tænke så sort-hvidt. Umiddelbart kan det være problematisk først at starte med den digitale dannelse i syvende klasse. Som aldrig før er det fornuftigt, at vi opdrager vores børn til at være kritiske mediebrugere. Så hvorfor ikke starte med det i indskolingen? Det udelukker jo ikke, at der samtidig arbejdes fysisk og kreativt.

Kasper Koed er it-didaktisk konsulent på UCC’s Center for undervisningsmidler (CFU), hvor han blandt andet rådgiver og sparrer med skoler og lærere om at bruge og integrere digitale medier i undervisningen.

Kasper Koed er uddannet lærer i 2000.

Som pædagogisk it-vejleder på Maglegårdsskolen i Gentofte udviklede han konceptet ’Mediepatrulje’, hvor børn lærer børn om digitale medier.
Se www.mediepatruljen.dk.