Nørrebro bygger bedre bro til skolen

1. MAJ skifter Nørrebros seksårige deres børnehave ud med et fritidshjem og tre måneder senere starter de også i skole. Cirka samtidig lyder startskuddet til et brobygningsprojekt på tværs af Guldberg Skoles distrikt og i samarbejde med UCC.

Guldberg Skoles indskolingslærere og ca. 25 børnehave- og fritidshjemspædagoger kaster sig ud i et udviklingsforløb, der skal sætte alle medarbejdere, der enten afleverer eller tager imod børn, i stand til at kvalificere overgangene mellem tre vigtige læringsrum i børnenes liv.

Læs også: Giv børn bedre overgange til og i skolen

Overgange giver mulighed for læring

Frem til oktober i år vil lektor på UCC’s pædagoguddannelse Trine Ankerstjerne på tre temadage give medarbejderne og ledelser faglige input og facilitere dialog, der skal munde ud i fælles pejlemærker. En anden vigtig del er medarbejdernes arbejde i praksis, hvor de løbende afprøver forskellige forløb og tager dem op til debat.

"Vi samarbejder allerede tæt på tværs af distriktet, og alle medarbejdere gør det godt. Nu får vi et forum for at etablere kommunikation på tværs af faglige praksisser, så vi kan blive endnu dygtigere. Det er afgørende, at vi forstår hinanden og sikrer en fælles kurs for vores indsats. Alle overgange rummer store muligheder for læring – dem vil vi gribe," siger leder af fritidshjemmet Universet John Jensen.

Lektor på UCC’s pædagoguddannelse, UCC’s professionskonsulent på skole- og fritidsområdet og leder af satsningen ’Pædagogen i skolen’.
Involveret i efter- og videreuddannelse af pædagoger og lærere.
Uddannet fritidspædagog og cand.pæd.
Redaktør af bogen ’SFO- og fritidspædagogik – før, nu og i fremtiden’ og står bag flere kapitler i bogen ’Pædagog i skole og fritid’.