Læreruddannelsen i Helsingør

Fra sommeren 2018 er det muligt at læse til lærer i Helsingør.

Generelt om Læreruddannelsen
Læreruddannelsen er en 4-årig professionsbacheloruddannelse (240 ECTS). Uddannelsen består af tre undervisningsfag, Lærerens Grundfaglighed, praktik, specialiseringsmoduler samt et bachelorprojekt.

Om uddannelsesstation Helsingør
På læreruddannelsens uddannelsesstation i Helsingør kan du læse de første to år af uddannelsen. Uddannelsen ligger i lokaler på Kulturværft Helsingør i attraktive rammer med en fysisk placering tæt på stationen og anden offentlig transport og på byens mange kulturinstitutioner. Dertil kommer smukke omgivelser og gode studiefaciliteter herunder undervisningslokaler, studiepladser, et fremragende bibliotek, café og madmarked. Københavns Professionshøjskole ønsker at tilbyde studerende på lærer-uddannelsen i Helsingør en udstrakt grad af praksissamarbejde, tilknyttede mentorer og fokus på teknologiforståelse.

Hvis du har lyst til at læse i et lærings- og studiemiljø præget af nærhed, og hvor du selv kommer meget på banen, er det måske en uddannelse for dig.

Uddannelsens indhold og struktur
Uddannelsen har som udgangspunkt samme indhold, omfang og opbygning som læreruddannelsen Campus Carlsberg.
De to første år skal du læse dit 1. undervisningsfag. Her skal du vælge at læse enten dansk eller matematik. Ud over 1. undervisningsfag skal du også have fire moduler inden for lærerens grundfaglighed, en praktikperiode samt et specialiseringsmodul inden for innovation og teknologiforståelse. På 2. semester skal du derudover påbegynde dit. 2. undervisningsfag.

Fra august 2018 kan du læse de to første år af læreruddannelsen i Helsingør på den nye uddannelsesstation under Københavns Professionshøjskole. Uddannelsen kommer til at ligge på Kulturværftet og vil foregå i tæt samarbejde med folkeskoler i Helsingør Kommune.

Praktik og praksissamarbejde
Københavns Professionshøjskole har et tæt samarbejde med en række praktikskoler i Helsingør Kommune. På uddannelsen vil du blive tilknyttet en fast uddannelsesskole. En uddannelsesskole forpligter sig til at påtage sig en særlig opgave i forhold til de studerende, er praktikskole og åbner klasseværelserne for de studerendes aktiviteter/afprøvninger også uden for praktikperioden. Som en del af uddannelsen ønsker vi således at gøre skolelaboratorier til en integreret del af uddannelsen. Skolelaboratorier betyder, at du som studerende løbende, også uden for praktikperioden, vil få mulighed for at komme ud og iagttage og deltage i alle dele af skolens hverdag, fra undervisning til skole-hjem-samarbejde.

Praktikperioden på 3. semester er tilrettelagt som en udstrakt praktik. Det betyder, at studerende i samme uge har dage på praktikskolen og dage på læreruddannelsen. Det giver gode muligheder for at ”pendle” mellem teori og praksis og løbende diskutere reelle problemstillinger med dine undervisere og medstuderende.

Mentorordninger
På læreruddannelsen Helsingør vil du som noget særligt få tilknyttet en fast skolementor. En skolementor er en lærer fra uddannelsesskolen, der knyttes til og stiller sig til rådighed for en fast gruppe af studerende i hele perioden (2 år), er praktikvejleder, deltager i introforløb på uddannelsen og underviser evt. også på læreruddannelsen undervejs med særlige oplæg.

Derudover vil alle studerende blive tildelt en studiementor. Det er en underviser fra læreruddannelsen, der understøtter dit studie med studiesamtaler, løbende feedback og med at binde uddannelsens forskellige forløb sammen.

Hvornår skal jeg starte?
Studiestart er i uge 34

3. og 4. år på uddannelsen
De to sidste to år af uddannelsen foregår på Campus Carlsberg. Du kan vælge mellem at følge uddannelsen enten på ordinær uddannelse (dag) eller på den netbaserede uddannelse (weekend og aften) eller i en kombination.

Hvordan bliver jeg optaget?
Ønsker du at ansøge om optagelse på uddannelsesstation Helsingør, skal du ansøge via optagelse.dk og vælge Læreruddannelsen Campus Carlsberg, København V. Efter accept af studieplads (28. juli), skal du tilkendegive, at du ønsker studieplads på uddannelsesstation Helsingør.

Generelt om optagelse på Læreruddannelsen
Du kan søge ind på læreruddannelsen, hvis du har en gymnasial eksamen eller har kompetencer og kvalifikationer, der kan sidestilles med den gymnasiale adgangsgivende eksamen (Individuel kompetencevurdering). Har du en gymnasial eksamen med eksamensgennemsnit på 7 eller derover, skal du ansøge i kvote 1 med ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du derimod har et eksamensgennemsnit på under 7 eller ikke har en adgangsgivende eksamen (IKV), skal du ansøge i kvote 2 med ansøgningsfrist den 15. marts kl. 12.00. Du indkaldes til optagelsessamtale, hvis du har under 7 i eksamensgennemsnit eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer. Svar om optagelse bliver meddelt den 28. juli.

Interesseliste

Hvis du er interesseret i at blive optaget på læreruddannelsen i Helsingør, må du meget gerne tilkendegive din interesse her. Det vil hjælpe os med at planlægge uddannelsen og optaget.

Hvordan bliver jeg optaget?

Studiestart

Studiestart er mandag den 20. august kl. 9.

Læs mere om studiestarten.

LU Helsingør

UCC skal uddanne lærere i Helsingør

UCC er i forbindelse med regeringens plan for udflytning af uddannelsesinstitutioner blevet bedt om at etablere læreruddannelse i Helsingør.