Studiestart august 2018

Denne side er målrettet dig, som skal starte på Læreruddannelsen Campus Carlsberg. Studiestarten er mandag den 20. august.

Kære nye studerende.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg.

Vores tutorer har lagt et program for den første uge (uge34), som kombinerer det faglige og det sociale. Du vil i løbet af ugen lære dine medstuderende at kende, du vil møde dine undervisere, og du vil blive introduceret til de mange muligheder på Campus Carlsberg både hvad angår studiefaciliteter og studiemiljø. Du kan downloade programmet her:
Program for introugen på læreruddannelsen Campus Carlsberg.

Når du har bekræftet din studieplads, vil du via mail modtage detaljerede informationer om studiekort, SU, skema, læringsplatform (Itslearning), intranet osv.

Du vil efter studiestart få at vide, hvilken litteratur du skal anskaffe til undervisningen på de enkelte moduler. Da undervisningen tilrettelægges i et samarbejde mellem den enkelte underviser og de studerende, kan vi ikke inden studiestart bede dig anskaffe bestemte bøger.

Når du har bekræftet din studieplads, skal du foretage et meget vigtigt valg: du skal vælge, om du vil læse på en af vores fire profiler, eller du blot vil vælge dit første undervisningsfag og løbende gennem studiet foretage dine valg.
Du kan også vælge at læse de første 4 semestre på Uddannelsesstation Helsingør.
Det er vigtigt, at du, inden du foretager dit valg, har orienteret dig grundigt om profiler og undervisningsfag. Hvis du vælger en af de fire profiler, har du valgt en på forhånd fastlagt vej enten gennem hele studiet eller gennem de første år. Når du er færdiguddannet, vil du være lærer med en særlig profil. Vi udbyder disse profiler, fordi der er brug for lærere med særlige kompetencer inden for naturvidenskab, medier og teknologi, sprog og specialpædagogik. 
Læs om de fire profiler her:

Hvis du ikke ønsker at læse en af vores profiler, skal du blot vælge dit første undervisningsfag. Du kan vælge dansk, matematik eller engelsk. Alle tre fag skal du vælge aldersspecialiseret. Dvs du skal vælge, om du vil uddanne dig til lærer for 1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin. Det er vigtigt, at du læser om fagene, inden du foretager dit valg. Læs om fagene her:

Du foretager dit valg af profil og undervisningsfag via dette link (kræver UCC-login):

Oplysninger om UCC-login bliver sendt til dig 2-3 dage efter, du har bekræftet din studieplads.

God læselyst - vi glæder os til at se dig.

Ledelsen på læreruddannelsen

 

 

 

Campus Carlsberg set fra Bryggeritorvet

Mere om Campus Carlsberg

Campus Carlsberg ligger i det nye bykvarter Carlsberg Byen i København. Du kan læse meget mere og se film om Campus Carlsberg her: