Læreruddannelsen på Campus Carlsberg

Campus Carlsberg er en stor campus i København. Her bliver du en del af et stort og spændende studiemiljø midt i storbyen.

Campus Carlsberg er Nordeuropas største uddannelses- og forskningsmiljø på det pædagogiske område. Her læser over 2.000 studerende på læreruddannelsen.

Lærere og pædagoger under samme tag

På Campus Carlsberg læser kommende lærere og pædagoger på samme campus og kan mødes på tværs af uddannelserne. Der er bl.a. fælles forelæsninger og undervisningsmoduler sammen med pædagogstuderende, så du bliver rustet til at samarbejde om de børn og unge, du møder som færdiguddannet lærer.

I alt har cirka 10.000 studerende og 800 medarbejdere deres daglige gang på Campus Carlsberg.