Om Læreruddannelsen Bornholm

Læreruddannelsen på Bornholm udbydes som delvis net-baseret. Afhængig af antal studerende på de enkelte fag/moduler anvender vi én af følgende undervisningsformer:

 • Undervisning med fysisk tilstedeværelse af underviser og studerende på Bornholm. Nogle lektioner kan blive gennemført ved hjælp af videokonference eller anden net-baseret undervisningsplatform.
 • Parallelundervisning, dvs. de studerende på Bornholm følger et hold, der undervises i København. Resten af holdet samt underviser befinder sig fysisk i København, og de studerende på Bornholm følger undervisningen via videokonference, suppleret med anvendelse af elektroniske hjælpemidler til kommunikation og videndeling. Underviseren gennemfører mindst to undervisningsgange fysisk på Bornholm.
 • Net-uddannelsen. Dvs. de bornholmske studerende tilmeldes et hold, hvor undervisningen gennemføres på tre måder: 1) virtuelle møder, dvs. de studerende enten sidder hjemme eller sammen i et lokale på Snorrebakken, og kommunikationen med underviser og andre studerende foregår via nettet; 2) fysiske indkald i København fire gange pr. modul på en fredag eller lørdag; 3) selvstændigt arbejde med undervisningsmateriale der foreligger digitalt. Den studerende afholder selv transportomkostninger ved de fysiske indkald. Læs mere under ”net-uddannelsen” i UCC.

Oprettelse af fag

Udbud og oprettelse af undervisningsfag besluttes i tæt samarbejde med to parter:

De studerende. Alle, der skal vælge undervisningsfag i det pågældende semester, indkaldes til et eller flere fællesmøder, hvor ønsker og muligheder drøftes, og det afgøres hvilke fag, der er størst interesse for.

De lokale skoler. Gennem jævnlige møder og andre kontakter afdækkes det lokale behov for undervisningskompetencer, og disse behov indgår i beslutningsgrundlaget.

Fag og moduler i studieåret 2017-18

Med start september 2017 oprettes følgende fag og moduler:

 • Engelsk modul 3
 • Musik, modul 1
 • AD-KLM, Almen Dannelse, Kristendom, Livskundskab og Medborgerskab
 • Intromodulet
 • Praktik niv. 1, udstrakt
 • Dansk og matematik, forventes oprettet under net-uddannelsen

Med start februar 2018 oprettes følgende fag og moduler:

 • PL1 – Almen undervisningskompetence, på Bornholm
 • PL2 – Elevens læring og udvikling, på Bornholm
 • PL4 – undervisning af to-sprogede elever, på Bornholm
 • PL3 – Specialpædagogik, som parallel undervisning
 • Et undervisningsfag der vælges i oktober ’17

Læs mere om enkeltfag her:
https://ucc.dk/laerer/enkeltfag/enkeltfag-bornholm/

Tværfagligt samarbejde

Vi tilstræber et samarbejde med pædagoguddannelsen på Bornholm mhp. at studerende fra begge uddannelser opnår tværprofessionelle kompetencer. Samarbejdet er under udvikling, og bliver udvidet år for år.

Mangfoldigt studiemiljø

Der er ét hold på hver årgang på Læreruddannelsen Bornholm. Vi har derfor et tæt studiemiljø, hvor alle har mulighed for at blive set og hørt. Du har god mulighed for at gøre din mening gældende, både når der diskuteres faglige problemstillinger i undervisningen, og når vi snakker struktur og undervisningsmiljø.

På de enkelte moduler vil du møde studerende fra andre årgange. Det giver en særlig synergi på holdene, fordi der er gode muligheder for at trække på de ældre studerendes erfaringer. Samtidig kan du møde færdiguddannede lærere og meritlærere, som følger undervisningen på enkelte hold som led i deres efteruddannelse.

Vi tilbyder en kvalificeret læreruddannelse primært til studerende der bor på Bornholm, og vores studerende er i gennemsnit ældre end de studerende ved UCC's andre afdelinger.