Om Læreruddannelsen Bornholm

Læreruddannelsen på Bornholm udbydes som delvis net-baseret. Afhængig af antal studerende på de enkelte fag/moduler anvender vi én af følgende undervisningsformer:

 • Fysisk undervisning med tilstedeværelse af underviser og studerende på Bornholm. Nogle lektioner kan blive gennemført ved hjælp af videokonference eller anden net-baseret undervisningsplatform.
 • Parallelundervisning, hvilket vil sige, at de studerende på Bornholm følger et hold, der undervises i København. Resten af holdet samt underviser befinder sig fysisk i København, og de studerende på Bornholm følger undervisningen via videokonference, suppleret med anvendelse af elektroniske hjælpemidler til kommunikation og videndeling.
 • Net-uddannelsen, hvilket vil sige, at de bornholmske studerende tilmeldes et hold, hvor undervisningen gennemføres på tre måder: 1) virtuelle møder, hvor de studerende sidder enten hjemme eller sammen i et lokale på uddannelsen, og kommunikationen med underviser og de øvrige studerende foregår via nettet; 2) fysiske indkald i København fire gange pr. modul på en fredag eller lørdag; 3) selvstændigt arbejde med undervisningsmateriale, der foreligger digitalt. Den studerende afholder selv transportomkostninger ved de fysiske indkald. Læs mere under ”net-uddannelsen” i KP.

Oprettelse af fag

Alle, der skal vælge undervisningsfag i det pågældende semester, indkaldes til et eller flere fællesmøder, hvor ønsker og muligheder drøftes, og uddannelseslederen afgør hvilket fag, der eventuelt kan udbydes.

Samtidig afdækkes det lokale behov for undervisningskompetencer gennem jævnlige møder og andre kontakter med de lokale skoler, og disse behov og ønsker indgår i beslutningsgrundlaget.

Fag og moduler i studieåret 2019-2020

Med start efterår2019 oprettes følgende fag og moduler:

Fysisk på Bornholm

 • Håndværk og design, modul 1
 • Fysik/kemi, modul 2
 • Samfundsfag, modul 2
 • Specialiseringsmodul: Iscenesættelse - eksperiment og kreativitet i skolen
 • Elevens læring og udvikling (PL2)
 • Specialpædagogik (PL3)
 • Intromodulet

Parallelundervisning

 • Undervisningens tilrettelæggelsen (PL1)

Med start februar 2020 oprettes følgende fag og moduler:

 • Fysik/kemi, modul 3
 • Samfundsfag, modul 3
 • Specialpædagogik (PL3)
 • Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)
 • Specialiseringsmodul

Læs mere om enkeltfag her:

https://ucc.dk/laerer/enkeltfag/enkeltfag-bornholm/

Tværfagligt samarbejde

Vi tilstræber et samarbejde med pædagoguddannelsen på Bornholm mhp. at studerende fra begge uddannelser opnår tværprofessionelle kompetencer. Samarbejdet er under udvikling, og bliver udvidet år for år.

Mangfoldigt studiemiljø

Der er ét hold på hver årgang på Læreruddannelsen Bornholm. Vi har derfor et tæt studiemiljø, hvor alle har mulighed for at blive set og hørt. Du har god mulighed for at gøre din mening gældende, både når der diskuteres faglige problemstillinger i undervisningen, og når vi snakker struktur og undervisningsmiljø.

På de enkelte moduler vil du møde studerende fra andre årgange. Det giver en særlig synergi på holdene, fordi der er gode muligheder for at trække på de ældre studerendes erfaringer. Samtidig kan du møde færdiguddannede lærere og meritlærere, som følger undervisningen på enkelte hold som led i deres efteruddannelse.

Vi tilbyder en kvalificeret læreruddannelse primært til studerende der bor på Bornholm, og vores studerende er i gennemsnit ældre end de studerende ved UCC's andre afdelinger.