Tværprofessionelt Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF) på Bornholm

Går du med et ønske om at blive sygeplejerske, pædagog eller skolelærer i Danmark? Er du god til mundtlig og skriftlig dansk - men ikke tilstrækkelig god til at blive optaget direkte på en af de tre professionsuddannelser? Har du som minimum en studentereksamen fra dit hjemland?

Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, er FIF-kurset måske noget for dig.

Med et bestået FIF-kursus kan du efterfølgende søge optagelse på én af de tre uddannelser via kvote 2.

Indhold og omfang

Formålet med kurset er at give dig en tilstrækkelig sproglig, kulturel og vidensmæssig baggrund til, at du på lige fod med andre kan søge optagelse på en af de tre professionsuddannelser.

Du får styrket og trænet dine sproglige færdigheder i dansk, ligesom du bliver introduceret til velfærdsprofessionerne og relevante arbejdspladser igennem en række fag og praktikker.

Uddannelsen er tilrettelagt med følgende indhold:

  • dansk sprog
  • kultur og samfund
  • kommunikation og samarbejde
  • studiekompetence
  • æstetiske læreprocesser
  • praktik på uddannelserne såvel som i praksisfeltet.

Kursets varighed er 10 måneder.

Der er omkring 12-16 lektioner om ugen, og undervisningen er fordelt på 24 uger. Dertil kommer praktikken.

Der er mødepligt på kurset. Deltagelse i undervisningen, individuel forberedelse og studiegruppearbejde svarer i omfang til fuldtidsarbejde.

I kursusforløbet indgår obligatoriske studievejledende samtaler.

Kurset er SU-berettiget.

Du kan finde mere information om optagelse her: