Adgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene på læreruddannelsen. Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig om adgangskravet til de undervisningsfag, du ønsker at læse, så du har forudsætningerne for at følge niveauet i undervisningen.

Du skal opfylde adgangskravet til undervisningsfagene, inden du kan påbegynde det. Faget skal være bestået.

Du skal derfor opfylde adgangskravet til dit første obligatoriske undervisningsfag inden studiestart på dit første studieår. Du kan læse om udbuddet på siderne om læreruddannelsen.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet

Hvis du ikke opfylder de formelle niveaukrav, kan du optages på et undervisningsfag ud fra uddannelsesstedets vurdering af dine samlede realkompetencer, herunder blandt andet relevant undervisningserfaring. Ansøgning om en realkompetencevurdering sendes til læreruddannelsens meritnævn på mail: meritnaevn-lu@ucc.dk. Husk at vedlægge dokumentation.

Supplering

Har du ikke på forhånd de nødvendige faglige forudsætninger for at følge et bestemt ønsket undervisningsfag, skal du kvalificere dig gennem gymnasiale suppleringskurser. Disse kan gennemføres i sommerferien eller efter optagelsen på læreruddannelsen for de undervisningsfag, du endnu ikke har påbegyndt.

Adgangskravene:

Fag

Adgangsgivende gymnasialt niveau og karakterkrav

Dansk

Dansk A

Matematik

Matematik B

Engelsk

Engelsk B

Idræt

Dans B eller
Idræt B

Billedkunst

Billedkunst C eller
Mediefag B eller
Design C eller
Kulturforståelse B

Biologi

Biologi B eller
Fysik B eller
Kemi B eller
Naturgeografi B eller
Teknikfag A -proces, levnedsmiddel og sundhed)

Fransk

Fransk begyndersprog B eller
Fransk fortsættersprog B

Fysik/kemi

Teknikfag A eller
Bioteknologi A eller
Biologi B eller
Fysik B eller
Kemi B eller
Naturgeografi B eller
Teknologi B

Geografi

Biologi B eller
Fysik B eller
International økonomi B eller
Kemi B
Naturgeografi B

Historie

Historie B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B eller
Idéhistorie B

Madkundskab

Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed eller
Bioteknologi A eller
Biologi C eller
Kemi C

Håndværk og design

 

Teknikfag A - design og produktion eller
Teknikfag A – byggeri og energi eller
Billedkunst C eller
Design C eller
Kulturforståelse B eller
Mediefag B

Kristendomskundskab/
religion

Filosofi B eller
Historie B eller
Kulturforståelse B eller
Idéhistorie B eller
Psykologi B eller
Religion B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B

Musik

Musik B

Natur/teknologi

Teknik A
eller Bioteknologi A
eller Biologi B
eller Fysik B
eller Kemi B
eller Naturgeografi B
eller Teknologi B

Samfundsfag

Afsætning B eller
Historie B eller
International økonomi B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B eller
Virksomhedsøkonomi B

Tysk

Tysk begyndersprog B eller
Tysk fortsættersprog B