Tysk

Sprog er vinduer til verden. Tysk åbner andre vinduer end dansk og engelsk.

Fagets identitet – bekendtgørelsestekst
 

Tysk omhandler sprog og kultur i et flersprogligt perspektiv med tilegnelsesprocesser, formidlingsprocesser samt fremmedsprogsdidaktik, kommunikationsevne og interkulturel kompetence.

Fagets profil – hvad vi står for
 

Tyskfaget arbejder ud fra et helhedssyn på sprog, kultur, sprogtilegnelse og formidling. Uddannelsen tilrettelægges ud fra et kommunikativt sprogsyn, funktionelt tilegnelsessyn og et dynamisk kultursyn. Der skabes ramme for et samspil mellem udvikling af den studeredes egen kommunikative kompetence, interkulturelle kompetence og fagdidaktiske bevidsthed med henblik på undervisning i tysk som fremmedsprog i folkeskolen.

Undervisningen – indholdselementer og arbejdsformer
 

Undervisningsfagets moduler rammesætter fagets centrale emneområder: sprogtilegnelse og kommunikationsstrategier, interkulturel kommunikativ kompetence, didaktik og lærebogsanalyse.

I modulerne arbejdes med en varieret vifte af eksemplariske undervisnings- og arbejdsformer som har relevans for tyskundervisningen i folkeskolen fra 5. til 10. klasse.

Arbejdsformen er dialogbaseret, undervisningssproget tysk.

Hvorfor tysk?
 

Tysk er nøglen til interkulturel kompetence: Med første fremmedsprog supplerer man førstesproget, men med det andet tages skridtet til flersprogethed og til en skærpet opmærksomhed på forskellighed og ligheder som gør kommunikation og forståelse mulig.

Tysk er et stort fag i folkeskolen: mere end 80 % af eleverne vælger tysk.

De tysksprogede lande hører til de førende inden for innovation, videnskab og kultur.

Tyskland er Danmarks naboland og største handelspartner – langt større end andre lande. Indblik i sprog og kulturelle koder skaffer individet karrieremuligheder og virksomheden konkurrencefordele.

Tyskland er danskernes foretrukne turistmål, ligesom Tyskland er den største handelspartner for turismen i Danmark.

Tysk er det største førstesprog i Europa.