Samfundsfag

En lærebog, beregnet på undervisningen i samfundsfag i folkeskolen, bærer titlen ”på opdagelse i samfundet”. Denne titel er ganske godt dækkende for samfundsfagsundervisningen på UCC’ s uddannelsessteder. Her beskæftiger vi os mest med nutiden, men vi har også blik for historiske udviklingstræk og deres betydning for samfundet i dag, ligesom vi inddrager forventninger om fremtiden i undervisningen.

Vores rejse kan starte forskellige steder, og en bestemt afslutning kan vi ikke afgive løfte om, bl.a. fordi de studerende på et modul har stor indflydelse på de konkrete forløb.  Nogle af vores rejser er nye, andre er mere velkendte for den, der interesserer sig for samfundsforhold.

En spændende og ny udfordring i læreruddannelsen er opbygningen af fagene i moduler. Du kan skabe din personlige profil i uddannelsen ved at vælge fag, modulrækkefølge og specialiseringsmoduler. På denne måde bestemmer du selv en del af destinationerne på rejsen. For hvert enkelt hold udarbejdes en modulplan, som udgør et fælles grundlag for holdets arbejde, men også tager hensyn til, at en del af arbejdet foregår i mindre grupper typisk bestående 2 eller 3 studerende.

På nogle rejser svæver vi som stolte ørne over vandene og udforsker de globale sammenhænge, produktion og fordeling af ressourcer, vækst og fattigdom. Vi kigger ind hos de internationale organisationer fx FN, EU og NGO. Vi er også af og til på besøg i vores egen andedam, hvor vi som små frøer forsøger at skimte den store verden udenfor. I alle moduler er der særligt fokus på samfundsfagsundervisningen i folkeskolen. Her er begreber som demokratisk og politisk dannelse centrale, og vi undersøger læremidler i samfundsfag, analyserer og perspektiverer til forskellige undervisningsforløb og andre praksiserfaringer.

Vi beskæftiger os naturligvis også med det nationale perspektiv, hvor vi især debatterer økonomiske, politiske, sociale og kulturelle udviklingstendenser. For alle hold udarbejdes der en fælles litteraturliste.

Uanset hvordan du sammensætter dine moduler i samfundsfag er der nogle teorier, metoder og synsvinkler, som er fundamentale i faget. I samfundsfag er begrebsparrene system-aktør og konsensus-konflikt væsentlige som forståelsesrammer for analyserne.  Ligeledes er det vigtigt at afklare, hvorledes magt, demokrati og kommunikation spiller sammen – og undertiden modvirker hinanden - i et komplekst samfund.

Hvis du ønsker at deltage i denne samfundsfaglige ekspedition, byder vi dig velkommen til et særdeles spændende fag.

Basismoduler i samfundsfag

 


Modul 1:

Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden
Der arbejdes med, hvordan man samfundsvidenskabeligt kan analysere relevante problemstillinger indenfor området politik, magt og demokrati.
Demokratiske grundspørgsmål – hvad er demokrati? Hvad er demokratisk dannelse?
Analyser af det danske politiske system og dets funktion i forhold til forskellige idealer om demokratiet.
Analyser og diskussion af demokratiet på europæisk og globalt plan.

Modul 2:

Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold - i Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder

Modulet giver den studerende kompetence i at undervise i det sociologiske og kulturelle område i samfundsfaget i folkeskolen.

Der lægges vægt på sociologiske teorier om forholdet mellem individ og fællesskab.

Modul 3:

Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden
Modulet giver den studerende kompetence til at undervise i samfundsøkonomiske problemstillinger i folkeskolen. I modulet arbejder vi med problemstillinger, der knytter sig til fordelingen af ressourcer i samfundet først og fremmest ud fra et økonomisk perspektiv. Kernen i modulet er økonomiske problemstillinger og knytter sig til livet i velfærdssamfund og -stat både nationalt og internationalt.

For alle tre moduler gælder det, at der arbejdes med de samfundsvidenskabelige discipliner – politologi, sociologi og økonomi – samt fagdidaktisk teori og praksis, hvilket vil sige hvordan man begrundet planlægger, gennemfører, udvikler og evaluerer undervisning i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse. Et særligt fokus i alle moduler er at udforme og analysere læremidler.

Specialiseringsmoduler i samfundsfag:
- Lad os slås til døden! – men for hvad? (Danmark i det internationale spil)
- Banditter i habitter og rockere med nitter – Kriminalitet som tema i samfundsfag

Derudover er samfundsfag med i følgende tværfaglige moduler:
- Bæredygtighed
- 'Brug teksten' – tekstlæsning på tværs
- Krop og sundhed
- Skolen i samfundet