Natur/teknologi

De fleste børn kan godt lide at være i naturen og at lære om naturen, og de er interesserede i de ting, der omgiver dem. Så når de møder natur/teknologifaget i skolen i første klasse, er de topmotiverede til at gå i gang.

Undervisningen i natur/teknologi tager udgangspunkt i denne interesse og opmærksomhed og søger at udvikle og understøtte den til også at være en faglig viden, der kan bruges af eleven til at forstå sin omverden, stille nye spørgsmål og iværksætte undersøgelser.
Natur/teknologi er et fag, der går fra 1. til 6. klasse med ca. to lektioner i gennemsnit pr. uge.

Undervisningen i natur/teknologi bruger undersøgelser, eksperimenter og andre praktiske arbejder og er kendetegnet ved aktive undervisningsformer og udforskende problemstillinger. Udgangspunktet vil ofte være problemstillinger af relevans for elevernes hverdag - både i forhold til den nære omverden og den fjerne. Undervisningen vil foregå i faglokalet i vekselvirkning med undervisning i naturen, på museer og andre eksterne læringsmiljøer.

Vekselvirkning mellem aktive undervisningsformer og teori


I læreruddannelsen ruster du dig til at varetage opgaven i skolen. Du bliver i stand til at lave en undervisning, der er præget af en vekselvirkning mellem aktive undervisningsformer både inde og ude og teori tilpasset elevernes alder og udviklingstrin. En undervisning der stimulerer eleverne både tankemæssigt, fysisk og kreativt, og som de oplever meningsfuld og interessant.

Indholdet i faget er opbygget af faglige temaer og indeholder naturvidenskabelige elementer fra alle naturfag. Vi beskriver Universet fra de helt store linjer med big-bang, galakser, over jordklodens dannelse og udvikling til det liv af dyr og planter og andre levende organismer, der udfolder sig ned i de helt små molekylære detaljer. Og vi underviser i den sammenhæng, der er i samspillet mellem alle de forskellige dele.

Mennesket har en særlig placering på Jorden og har gennem sin teknologiudvikling indflydelse på klodens videre udvikling. I natur/teknologi arbejder vi konkret med teknik og teknologi både ud fra et innovativt perspektiv og ud fra et bæredygtighedsperspektiv.
Viden om menneskekroppen og didaktiske aspekter af sundhedsundervisning er også vigtige områder i natur/teknologiundervisningen.

Faget rummer således både konkret naturfaglig viden og kvalificerer drøftelse af værdier og holdninger, som er relevante for forståelse og anvendelse af naturfaglig viden.

Centralt i undervisningsfaget natur/teknologi i læreruddannelsen UCC står viden og kunnen i forhold til at undervise elever i disse emner på en meningsfuld måde - både for barnet og for skolen og for dig som kommende lærer i natur/teknologi