Musik

Musikfaget på læreruddannelsen UCC vægter betydningen af solidt håndværksmæssigt fundament kombineret med didaktisk refleksion som forudsætning for udvikling af den professionelle musiklærer i folkeskolen.

Vi ønsker derfor, at de studerende er aktive i et bredt musikliv fra første dag på læreruddannelsen.

Der er mange muligheder for at være aktiv indenfor det musikalske område: Der er kor, rytmisk orkester og koncerter, hvor de studerende optræder.
De studerende arrangerer fx Åben Scene, Jam-aftener, musicals, årligt Melodi Grand Prix og koncerter.

Undervisningsfaget musik består af såvel holdundervisning som individuel undervisning i brugsklaver, sang og instrument.
I musikafdelingen er der både små og store lokaler indrettet til varieret og alsidig musikundervisning, og alle lokaler har en eller flere computere med musikprogrammer.