Matematik

- En dygtig matematiklærer er dygtig til matematik, men en dygtig matematiker er ikke nødvendigvis en dygtig matematiklærer.

På læreruddannelsen i UCC hænger matematik og undervisning i matematik tæt sammen. Du kommer til at arbejde med centrale områder i matematik, samtidig med at du får indsigt i, hvordan du kan undervise i matematik. Teorier om, hvordan børn lærer matematik, bliver anvendt i praksis, når du selv skal lære matematik på dit niveau. Undervisningsfaget matematik er karakteriseret ved samspillet mellem matematiske kompetencer, matematikundervisningens didaktik og matematikundervisningens praksis i skolen.

De fleste, der overvejer at vælge matematik som undervisningsfag på læreruddannelsen, spekulerer over, ”hvor svær” matematik de kommer til at arbejde med. Udgangspunktet i undervisningen på læreruddannelsen er ofte ”skolematematik”, så du skal ikke i ”4. g”. Det betyder ikke, at du ikke bliver udfordret - tværtimod. Du skal arbejde med matematik på en helt anden måde, end du sandsynligvis tidligere har gjort - det betyder, at det er udfordrende på en anden måde.
 

”Er det sådan noget med at lave beviser på tavlen?”
Det kan det godt være – men ikke for blot at lære beviser udenad, som underviseren har fyldt tavlen med. Men måske fordi du sammen med nogle medstuderende har udviklet et bevis med udgangspunkt i en spændende matematisk problemstilling - som børn også kunne have arbejdet med - eller fordi du kommer til at forstå mere af matematisk tænkning og bliver dygtigere til at vurdere matematiske argumenter ved at følge andres ræsonnementer. I faget kan vi både fordybe os i ”matematiske hjørner”, og i hvordan elever mon tænkte, da de arbejdede med en givet opgave, og hvordan du som lærer kan støtte elevernes matematiske tænkning og videre arbejde med faget.

Fagets historie, fagets rolle som kulturbærer og fagets anvendelser er også vigtige dele af fagets identitet som undervisningsfag.

1.-6. klasse eller 4.-10. klasse

Når du vælger matematik som undervisningsfag, skal du beslutte, om du vil undervise elever i 1. - 6. klasse eller elever i 4. - 10. klasse. Det er ikke sådan, at matematikken, der retter sig mod 1. - 6. klasse, er nemmere end matematikken, der retter sig mod 4.-10. klasse. Det er forskellige matematiske områder og forskellige didaktiske problemstillinger, vi fordyber os i på de to specialiseringer. På begge specialiseringsdele arbejder vi med undervisningens organisering, forskellige former for undervisningstilrettelæggelse og evaluering. Vi arbejder med matematikfagets formål, indhold og udviklingsmuligheder i skolen. Pædagogiske, psykologiske og didaktiske teorier diskuteres og anvendes. Vi ser på lærebøger og konkrete materialer til faget og går tæt på børns arbejde med matematik gennem videofilm, dine praksiserfaringer og samarbejdet med praktikskoler. Undervisningen er organiseret som en kombination af oplæg, diskussioner, øvelser, fremlæggelser m.m., og det er en klar fordel at arbejde i studiegrupper med bl.a. forberedelse til undervisningen.