Kristendomskundskab/Religion

Undervisningsfaget kristendomskundskab/religion er et fagdidaktisk studium, hvor den studerende gennem en kombination af faglige indholdsområder og didaktik uddanner sig til at kunne undervise i skolefaget kristendomskundskab.

Gennem undervisningsfaget tilegner den kommende religionslærer sig kompetencer i:

  • at analysere, forstå og formidle kulturelle, religiøse og filosofiske fænomener og betydningssystemer
  • at indgå i en fagligt kvalificeret samtale med børn, forældre og kolleger derom
  • at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget og samarbejde på tværs af faggrænser.

Ekskursioner og feltarbejder i storbyen indgår som en del af undervisningen. Studiet vil kunne omfatte en studieuge, som ofte finder sted i udenlandske storbyer.

Arbejdsformerne i faget udvælges med henblik på udvikling af den studerendes pædagogiske kompetencer. Foruden feltarbejde lægges vægt på udvikling af modeller for fx samtale, fortælling og drama.
For at give et indblik i, hvilke problemstillinger vi arbejder med i faget er der herunder opstillet en række centrale spørgsmål:

  • Hvorfor og hvordan skal skolen undervise i religioner i et sekulært pluralistisk samfund?
  • Hvilken status har den evangelisk-lutherske kirkes kristendomsopfattelse i folkeskolens religionsundervisning? Hvilke argumenter kan man finde for og imod en særstilling af denne kirke?
  • Hvordan kan kristendomskundskabsfaget bidrage til elevernes demokratiske dannelse og til deres forståelse af den religiøse dimensions betydning?
  • Hvordan kan filosofi inddrages i faget, så elever udvikler kritisk tænkning?