Idræt

Undervisningsfaget idræt på læreruddannelsen UCC er et fag for dig, der kan lide at arbejde med kroppen i teori og praksis, og ønsker at opnå kompetencer til at undervise i faget. Det er også et fag for dig, som kan lide udfordrende, sjove, berigende og tankevækkende oplevelser i fællesskab med andre i idrættens verden.

Det kropslige er udgangspunktet, og du skal være forberedt på at blive kastet ud i en vifte af forskellige idrætslige udfordringer. Du skal være parat til at dygtiggøre dig indenfor det brede idrætsfelt af alsidige idrætsdiscipliner og aktiviteter herunder fx boldspil, gymnastik, leg, atletik, træning, dans og udtryk og vandaktiviteter.

I sammenhæng med praksisområderne arbejder vi altid med en teoretisk og fagdidaktisk vinkel i et ønske om at koble teori og praksis. Der arbejdes med idrætsteori ud fra en naturvidenskabelig, humanistisk og samfundsvidenskabelig vinkel, og teorien fylder en del – ofte mere end man lige forestiller sig. Du skal altså være indstillet på at studere idrættens brede felt – ikke kun i praksis, men også i teori.

Undervisningen foregår på hold i et udfordrende og trygt læringsmiljø, hvor du som studerende har mulighed for at udvikle dine faglige og personlige undervisningskompetencer.

Målet er altid at gøre undervisningen professionsrettet. Det at undervise i idræt spiller således en central rolle i vores arbejde i faget. Vi ønsker at støtte dig i processen frem mod at blive en faglig dygtig idrætslærer, der kan komme ud og gøre en forskel i grundskolen. Vi arbejder derfor også med praksissamarbejde under forskellige former, hvor det er et af hovedformålene, at skabe større sammenhæng mellem undervisningen på læreruddannelsen og i folkeskolen.

Læreruddannelsen, og dermed også idrætsfaget, er organiseret i en moduliseret struktur, hvor hvert modul rummer både praksis- og teoriområder.

Med udgangspunkt i modulerne organiseres således studieforløb med vægt på både grundlæggende kropslige færdigheder, viden om idrætsteori samt pædagogisk og didaktisk kompetence inden for et bredt idrætsfelt. I det følgende kan læses en kort præsentation af idrætsfagets tre moduler:

Modul 1: Idrætsfagets basis (10 ECTS)

 • Der arbejdes med grundlæggende viden, færdigheder og kropslige kompetencer.
 • Indholdet vil bl.a. være leg, løb, spring, og kast, redskabsgymnastikkens basis, boldbasis og basis indenfor dans og udtryk.
 • Emnerne vil bl.a. omhandle idrættens værdier, kvaliteter, historie og mangfoldighed, anatomi og bevægelseslære, motorisk udvikling.
 • Fagdididaktik med fokus på bl.a. læring, undervisningsplanlægning, metodiske grovformer og formidling.

Modul 2: Alsidig idrætspraksis - læring, udvikling og fysisk træning (10 ECTS)

 • Der arbejdes på eksemplarisk vis med idrætsfagets bredde og dybde med fokus på udvikling af alsidige idrætslige kompetencer indenfor forskellige idrætslige indholdsområder - herunder dans og udtryk, redskabsgymnastik herunder modtagning samt boldspil.
 • Idrætsdidaktiske teorier, formidling og evaluering.
 • Fysiologi, træningslære og biomekanik indgår som en del af det teoretiske stofområde.

Modul 3: Idrættens kulturer og perspektiver (10 ECTS)

 • Der arbejdes med traditionelle klassiske idrætter samt nye idrætter med henblik på forståelse for den bevægelseskultur, som kendetegner netop de valgte indholdsområder.
 • Begreber som fysisk aktivitet, sociale forhold, livskvalitet, levevilkår, miljøer og livsstil indgår.
 • Der arbejdes med pædagogisk og fagdidaktisk forståelse af, hvordan kulturer og perspektiver kan indgå i skolens idrætsundervisning.
 • Desuden lægges vægt på at udvikle folkeskolens idrætsfag kreativt, innovativt og entreprenant.

Kilde: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Vi glæder os til at se dig på idrætsstudiet!

 

Glimt fra studieturen 2014