Madkundskab

Undervisningsfag i læreruddannelsen

Faget beskæftiger sig med mad og madkundskab.

Grundlæggende områder er sundhed, fødevarer, madforbrug, madlavning og måltider.

Faget har en naturvidenskabelig side med sundhed, ernæring og kost, mikrobiologi og hygiejne samt madlavningens kemi og fødevarers kemiske sammensætning.

Faget har også en samfundsvidenskabelig side, hvor vi beskæftiger os med fødevareproduktionen og vilkår for både den enkelte og større gruppers måde at forholde sig til mad på.

Faget har også en humanistisk side, hvor vi ser på måltider gennem tiden og i forskellige kulturer, samt hvordan mennesket forholder sig til mad både sundhedsmæssigt, æstetisk og etisk.

Ydermere har faget en praktisk side, hvor vi arbejder med håndværket og det innovative i kombination med teorier fra ovenstående områder.

Endelig har faget en fagdidaktisk side, der rækker langt ud i samfundet. Hvordan og hvorfor man kan arbejde med mad på forskellige måder og med forskellige mål er centralt og naturligt knyttet til en undervisningspraksis i uddannelsen i øvrigt. Målet er at kvalificere mennesker til at kunne træffe bevidste kritiske valg, når de vælger og spiser mad.