Historie

Historie på læreruddannelsen

I undervisningsfaget historie får du kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge i historie. Det historiefag, du møder på læreruddannelsen, har elevernes læring i fokus, og du kommer til at arbejde med at udvikle historieundervisning i skolen med henblik på at udvikle elevernes kronologiske overblik og indsigt i historiske forløb samt deres historiebevidsthed og historiebrug.  I undervisningsfaget får du kompetencer til at undersøge emner og temaer fra Danmarks, Europas og verdens historie, som er relevante for skolens undervisning. Dine kildekritiske og analytiske evner bliver skærpet med brug af mange typer kilder til historien og til eftertidens historiebrug.

Historie i skolen

Historie er et fag i skolen fra 3. til 9. og 10. klasse. Det betyder, at vi arbejder med en bred vifte af didaktiske tilgangsvinkler til faget, som er anvendelige i indskoling, på mellemtrin og i udskoling. I skolen har eleverne historie i 1-2 lektioner om ugen, og ofte vil historielæreren også være klassens dansk- eller matematiklærer, eller samfundsfags- og religionslærer.  Derfor arbejder vi også med tværfaglighed i historie.

Historie og it

På undervisningsfaget får du skærpet dine kildekritiske færdigheder med henblik på, at du kan undervise dine kommende elever i at anvende kildekritik. Internettet har gjort uanede mængder af kilder tilgængelige for dig og din undervisning. Men hvordan vælger man sine kilder? Og hvordan introducerer du kildekritik til dine elever?  Du vil stifte bekendtskab med et bredt kildebegreb, det betyder, at du lærer at analysere og anvende skriftlige kilder, genstande, billeder, film og andre historiske levn. Anvendelsen af kilder skal du bruge til at lave produkter, som kan være en byvandring med gode fortællesteder, eller en digital præsentation eller en skriftlig rapport eller noget helt andet.

Historie og udeundervisning og udeskole

Som historielærer har du mange muligheder for at planlægge udeundervisning. Det kan være i form af byvandringer og feltarbejder, hvor eleverne undersøger, hvorfor deres by ser ud, som den gør. Hvorfor der står bestemte statuer på pladserne, og hvorfor vejene hedder det de gør. Udeundervisning kan også ske i samarbejde med diverse skoletjenester og omfatte ekskursioner til museer og oplevelsescentre. I alle moduler tilstræber vi udeundervisning.

Historie og internationalisering

Som lærerstuderende har du mulighed for at tage en del af din læreruddannelse på et udenlandsk universitet. Du kan søge et Erasmusstipendium til et europæisk universitet eller et Nordplus stipendium til et nordisk eller baltisk universitet. Underviserne på historie har erfaring med meritgivning og tilpasning af dit studium.

 

Historiemodulerne

  • Modul 1: Historiebrug, historiebevidsthed – og dansk historie. I dette modul arbejder vi med følgende spørgsmål: Hvorfor har vi historie i skolen? Hvad bruger vi historie til – som samfund og som individer? Hvordan kan man inddrage og kvalificere elevernes historiebevidsthed og historiebrug i undervisningen?
  • Modul 2: Historieundervisning, læring – og verdens historie. De centrale spørgsmål for dette modul er: Hvad skal eleverne lære i historie? Hvordan sætter man mål og vælger indhold? Hvilke undervisningsformer er mest effektive i hvilken sammenhæng? Hvordan vælger man velegnede læremidler?
  • Modul 3: Fortolkning og formidling af historie. I tredje modul arbejde vi med spørgsmålene: Hvordan skabes historisk viden og hvordan formidles historisk viden i forskellige formidlingsformer? Hvordan forstår elever tid, kronologi og sammenhæng i historie? Hvordan kan man udvikle elevernes kompetencer til at analysere og skabe historiske fortællinger?

Historie og praksistilknytning

Til hvert modul er der tilknytning til praksis. Det kan betyde, at du skal observere børns brug af historie i deres fritidsinteresser – f.eks. computerspil, film eller andet. Praksistilknytning kan også være praksissamarbejde på en praktikskole.

Specialiseringsmoduler

Efter de tre basismoduler har du mulighed for at vælge yderligere et specialiseringsmodul i historie.

A) Specialiseringsmodul i historie i udskolingen

B) Specialiseringsmodul med fokus på udeundervisning, udeskole, ekskursioner og studierejse

Historie og bachelorprojektet

Bachelorprojektet ligger på 4. år og er summen af dine anstrengelser på læreruddannelsen. Man skal undersøge og beskrive en lærerfaglig problemstilling. Mange på den nuværende 4. årgang vælger at skrive deres bachelor i relation til undervisningsfaget historie.

Hvorfor er historie spændende?