Håndværk og design

Håndværk og design er et nyt fag i skolen og dermed også på læreruddannelsen.

I folkeskolen erstatter Håndværk og design fagene håndarbejde og sløjd, og på læreruddannelsen faget Materiel Design. Som studerende i faget kan du derfor være med til at forme det nye fag og blive en god sparringspartner for dine kommende kolleger, nemlig de lærere ude i skolen, der er uddannet i ét af fagene efter gammel læreruddannelse.

Hvad skal man kunne?

Et godt håndværksmæssigt afsæt indenfor et eller flere områder er klart en fordel, når man søger ind på faget. På studiet bygger vi videre på de erfaringer, du kommer med, og lægger i høj grad op til et samarbejde mellem studerende, når opgaverne skal løses.

Forløbet er koncentreret, og derfor arbejder de studerende også i værkstedet udenfor undervisningstiden.

Studieforløbet

Vi har ingen forventninger om, at alle studerende ender med at blive lige gode til alt. Man vil som studerende typisk have præferencer inden for den ene eller anden del af faget, og det accepteres. Vi forventer dog, at alle studerende er åbne for at arbejde med materialer og teknikker indenfor hele fagfeltet og dermed udvikler en ny rummelig faglighed og et opdateret håndværksbegreb.

Kernen i faget er den håndværksmæssige tilgang til materialer og arbejdsmetoder, men koblet til en indsigt i idéudviklingsmetoder og forskellige former for designprocesser.

Fagdidaktik

Vi arbejder med at udvikle forskellige former for læremidler, blandt andet som forberedelse til praktikken.

Alle studerende på håndværk og design skal arbejde med en individuel blog, der sikrer en dokumentation af arbejdet med designprocesser. Bloggen indgår i refleksionen over egen læring og i faglige diskussioner på holdet.