Geografi

Hvad er geografi og hvorfor læse geografi på læreruddannelsen?

Ja, det ved enhver da. Man hører jævnligt i quizprogrammer udtrykket: "Og nu til et geografisk spørgsmål!" Hvad er så det geografiske spørgsmål? Det er navnestof og leksikonviden: hvad hedder hovedstaden i Belgien, hvor højt er det højeste bjerg i Sydamerika, hvilken flod er verdens længste?

Svar på disse spørgsmål ligger jo ikke uden for fagets område, men kan på ingen måde siges at være dækkende for det indhold, GEOGRAFI beskæftiger sig med.

Kort sagt handler GEOGRAFI om spørgsmålene:

Hvad findes hvor, hvorfor og med hvilke konsekvenser?

Geografi som dannelsesfag og samarbejdspartner i skolens fag

GEOGRAFI er det eneste fag, som har fokus på at forstå baggrunden i naturen for den måde, vi vælger at udnytte verdens ressourcer til at skabe et bedre liv. Desværre en udnyttelse, som nogle gange medvirker til, at vi belaster/ødelægger verden for de fremtidige generationer – jeres børn og børnebørn.

GEOGRAFI beskæftiger sig med virkeligheden og arbejder ofte med aktuelle problemstillinger: baggrunden for og konsekvenserne af en naturkatastrofe, de store hungerkatastrofer i verdens fattige lande, befolkningsudviklingen i relation til den ulige verden og selvfølgelig klimaproblematikken.

Hvis du har en interesse i at forstå det samfund, du lever i, og være med til at gøre en forskel og indgå i spændende samarbejder med f.eks. samfundsfag og historie – ja så er GEOGRAFI faget for dig. Du kan via din undervisning være med til at gøre eleverne i skolen til aktive borgere.

De store ord i GEOGRAFI er: globaliseringen og dens konsekvenser, bæredygtig udvikling, den ulige verden og handlekompetence.

Geografi i tværfagligt samarbejde i naturfagene

GEOGRAFI ligger på folkeskolens ældste klassetrin (7. - 9. klasse) sammen med biologi og fysik/kemi. I de senere år er der lagt op til et tættere tværfagligt samarbejde mellem disse fag. GEOGRAFI har en række mål fælles med biologi og fysik/kemi, og der er mange forsøgsordninger rundt om i landet, hvor lærerne eksperimenterer med forskellige modeller for en fælles naturfagsprøve. Også fra politisk side arbejdes der på at udbygge samarbejdet mellem disse naturfag.

På læreruddannelsen har vi i de senere år arbejdet på at styrke samarbejdet mellem de tre naturfag i udskolingen. Vi gennemfører hvert år projekter på forskellige skoler, hvor studerende med undervisningskompetencer i de naturfaglige udskolingsfag arbejder sammen om at undervise eleverne i tværgående naturfaglige emner. Projekterne skal øge de studerendes kompetencer i at arbejde tværfagligt. Denne kompetence er der brug for i fremtidens folkeskole, og skolerne efterspørger i deres stillingsopslag lærere, der besidder denne kompetence især på det naturvidenskabelige område.

Ved at vælge GEOGRAFI som undervisningsfag har du mulighed for senere at vælge både biologi og fysik/kemi og dermed blive solidt uddannet til at varetage de opgaver, som folkeskolen efterspørger.

Studieture

Ekskursioner