Fysik/kemi

– det handler om naturens og teknologiens grundbegreber, om astronomi og om meget, meget mere.

I undervisningsfaget fysik/kemi vil du få et solidt fundament for at varetage din fremtidige fysik/kemiundervisning i grundskolen, hvor faget er placeret i 7. – 10.klasse.

Vores klart formulerede sigte på læreruddannelsen UCC er en undervisning med størst mulig relevans for lærerens daglige virke, hvad dette måtte kræve af fagligt fundament, didaktisk indsigt og tværfaglig samarbejdsevne med bl.a. geografi og biologi.

Med et udgangspunkt i et fag, som skal se sin begrundelse i et almendannende perspektiv, handler det altså om et møde mellem indhold og metode - sammenstillet i et fagdidaktisk problemfelt.

Undervisningen på UCC er præget af et godt fællesskab, og vores veludstyrede og tidssvarende laboratorium giver din selvstændige praktisk/eksperimentelle virkelyst en rig udfoldelsesmulighed.

Det praktisk/eksperimentelle element har en stor plads i den daglige undervisning - her i et naturligt samspil med vor fælles teoribehandling.

Den faglige teori


Vor fælles undervisnings teoretiske grundlag baseres på et gymnasialt niveau, men da undervisningen har sigte på den solide grundlæggende faglige forståelse, vil faget fysik/kemi på læreruddannelsen have en anden faglighed end den, du kender fra fysik og kemi i gymnasiet, bl.a. træder den matematiske bearbejdning en del i baggrunden for at give plads til en formidlende vinkel.

Det er mikset af ”fag-fagligt” stof og formidling, der er læreruddannelsens særlige faglighed.

Du behøver således ikke være en ”matematisk ørn” for at være med - det vigtigste er, at du har interessen for faget, og at du besidder barnets nysgerrighed herfor.

Teknologien er en vigtig del af faget i grundskolen, og det er den selvfølgelig så også hos os. Ved du eksempelvis hvordan et atomkraftværk eller et solcelleanlæg virker?

Sikkerheden er i top


Når du har ansvaret for børn og unge i et laboratorium, er det et lovkrav, at du har bestået et særligt naturfagligt sikkerhedskursus.

Dette kursus, hvis omfang er 12 timer, ligger egentlig uden for fagets timer, men er obligatorisk for dig, og du har mødepligt hertil. Efter bestået kursus får du udstedt et separat kursusbevis og kan erhverve en nøgle til vort laboratorium.

Modulerne i fysik/kemi
 

  • Modul 1: Fysikkens og kemiens verden
  • Modul 2: Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
  • Modul 3: Tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i fysik/kemi

Hertil kan du knytte specialiseringsmoduler.